Waadhoeke compenseert WOZ van 1300 bewoners van dijkhuizen

De gemeente Waadhoeke gaat 1300 bewoners van dijkhuizen compenseren voor de WOZ-waarde. Een gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad.

In totaal 1300 eigenaren van percelen gelegen aan of op de dijken in de gemeente Waadhoeke krijgen een brief dat de WOZ-waarde van hun dijkhuis verlaagd wordt. In de loop van het jaar zoekt de gemeente voor alle eigendomssituaties uit om welke bedragen het gaat. Een lagere aanslag voor de WOZ betekent ook dat andere belastingen, zoals voor het waterschap en gemeentelijke heffingen lager worden.

Inwoners trokken aan de bel

Mei vorig jaar trokken bewoners van de Bildtdijken aan de bel onder leiding van hun adviseur Cees Atema uit Minnertsga. Ze wezen de gemeente het Bildt, waar ze toen nog onder vielen, op een uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van dijkbewoner Jan Boogaard uit Woerdense Verlaat. Hij ontdekte dat waterverdedigingswerken en waterbeheersingswerken zoals dijken niet mogen meetellen voor de onroerendezaakbelasting. De Hoge Raad gaf hem gelijk.

It Wetterskip bevestigde dat de Oudebildtdijk in de legger van deze organisatie staat omdat de dijk bij extreme situaties nog een functie heeft. Huiseigenaren die daar grond hebben, zouden die buiten de WOZ-waarde kunnen laten.

Rechtszaak

Het was voor bewoners Hans Suss en het paar Auke van Dijk en Carla van Leeuwen uit Westhoek aanleiding bezwaar aan te tekenen tegen hun WOZ-beschikking. Janne Kuiken uit Westhoek was te laat met haar bezwaar en spande een rechtszaak aan die dinsdag diende bij de rechtbank in Leeuwarden. Het was een pro-forma zitting waar geen uitspraak werd gedaan.

Inmiddels heeft Suss uitsluitsel gekregen van de gemeente Waadhoeke, de opvolger van het Bildt. De waarde van zijn woning is verlaagd van 93.000 euro naar 79.000 euro. Waadhoeke wacht niet af tot andere dijkhuizenbezitters in actie komen, maar schrijft ze allemaal aan dat dit jaar wordt uitgezocht of er van waardevermindering sprake is.

De gemeente wil de vermindering in de WOZ-aanslag voor 2018 meenemen. Er wordt vijf jaar terug gekeken tot 2013 of er ook teruggave moet komen van te veel betaalde gemeentelijke heffingen. Hiervoor komt een bewoner alleen in aanmerking als de nieuwe WOZ-waarde 20 procent onder de oude ligt en als er minimaal 5000 euro verschil is. Suss kan geen beroep doen op deze regeling omdat zijn woning niet meer dan 20 procent in waarde gedaald is.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement