Waadhoeke móet wel denken aan een grootschalig zonnepark, wil het in 2040 energieneutraal zijn. Alleen dan kan de netbeheerder de stroom misschien ook afnemen. Maar 800 hectare wordt het toch niet.

Ze stonden op de achterste benen in Waadhoeke toen wethouder Jan Dijkstra begin april op de proppen kwam met zijn denkrichting voor een energielandschap, dat ervoor moet zorgen dat de gemeente over twintig jaar energieneutraal is. Willen ze in Franeker voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs dan is daarvoor 800 hectare aan zonnepanelen nodig, zo is berekend op het gemeentehuis.

Bij de tweede publiekssessie gisteravond legde Dijkstra nog maar eens uit dat de kans dat die 800 hectare zonneveld er komt, nul is. ,,Mar we sille grut tinke moatte, mei allinne panelen op huzen en bedriuwen komme we der net.” En mikken op windmolens wat meerdere politieke partijen willen, kan niet omdat de provincie de ontwikkeling ervan aan banden heeft gelegd.

Paniek

VVD’er Emiel Vogels vroeg Dijkstra waarom hij ,,paniekzaait” met een grootschalig zonneplan, terwijl provinciale regels dat onmogelijk maken. Bij dorpen mag 5 hectare aan panelen worden gelegd en bij steden 25 hectare. ,,Fansels witte wy fan dy regels”, reageerde de wethouder. ,,Mar wy meitsje in eigen fisy wêr miskyn oer te praten is.”

Netwerk vol

Waadhoeke wil niet versnipperd over de gemeente zonnevelden ontwikkelen, maar geclusterd. ,,Dan is it lanskiplik ynpasber”, zegt Dijkstra, maar belangrijker nog, dan is de kans van afname door de netbeheerder groter. ,,As we oeral lytse fjilden oanlizze, kinne we net leverje. It huidige netwurk sit fol en kin dat net oan. Dat twinget ús om der oars nei te sjen.”

Waadhoeke zocht in een straal van 4 kilometer rond een verzamelstation van Tennet in Herbaijum en komt uit op glastuinbouwgrond bij Sexbierum. Het heeft de hoop door grootschalig te denken dat de netbeheerder daar wil aanhaken en investeren zodat de afnamecapaciteit groeit.

In de tang

,,Dus we zitten in de tang van de provincie en Tennet”, verzuchtte Dit Bloem van de ChristenUnie. Dijkstra beaamde die analyse. ,,It is net sa dat wy as gemeente bepale wêr’t net oanlein wurdt.” De enige manier om de regie nog enigszins in handen te houden is door met een geclusterd plan te komen ,,wêr de partijen op ynstekke kinne”.

,,Raadsleden denken dat er nog heel veel opties zijn, maar die zijn er niet”, concludeerde Hanna van der Werff van SAM Waadhoeke. ,,De vraag is: doen we niks of gaan we ondanks de tang in gesprek om te bekijken wat mogelijk is?”. Binnenkort komt het voorstel op de politieke agenda en beslist de raad of Dijkstra de ideeën verder kan onderzoeken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Energietransitie
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct