Een deel van het WMO-geld is gebruikt voor de Rondweg van Lemmer.  Foto Simon Bleeker

WMO-geld De Fryske Marren begraven onder het asfalt

Een deel van het WMO-geld is gebruikt voor de Rondweg van Lemmer. Foto Simon Bleeker

Een deel van het WMO-geld van De Fryske Marren ligt begraven onder het asfalt. Het ging onder meer naar het Knooppunt Joure en de Rondweg bij Lemmer.

Dit blijkt uit de antwoorden die burgemeester en wethouders geven op schriftelijke vragen van de PvdA-fractie in De Fryske Marren. De partij stelde die vanwege het miljoenentekort op sociaal domein, de verzamelnaam van de Participatiewet, de WMO en Jeugdwet.

Begin april kwam aan het licht dat De Fryske Marren kampt met een gat van ruim 3 miljoen euro op deze post . Burgemeester en wethouders hadden geen vat meer op sociaal domein en namen een onderzoeksbureau in de arm om orde op zaken te stellen. Bureau Cebeon dook in de boeken en constateerde vervolgens in het rapport ‘ Financiële beheersing sociaal domein De Fryske Marren ’ dat de gemeente voor sociaal domein bestemd rijksgeld uitgaf aan andere zaken. De gemeente had ,,circa 3 miljoen euro minder besteed aan het sociaal domein dan zij daarvoor beschikbaar heeft gekregen’’, staat erin vermeld.

Een artikel hierover in de Leeuwarder Courant was voor de PvdA aanleiding opheldering te vragen over de geldstroom. Of de middelen voor het sociaal domein daadwerkelijk voor andere zaken dan het sociaal domein waren ingezet, wilden de sociaaldemocraten weten.

De reactie

Ze kregen de volgende reactie: ,,De in de algemene uitkering ten behoeve van het sociaal domein opgenomen middelen zijn algemene middelen en kunnen dus niet worden gezien als een ‘doeluitkering’’’, aldus het college van burgemeester en wethouders.

Volgens het college bestaat er ,,dus ook geen verplichting deze middelen uitsluitend en alleen te besteden aan het sociaal domein (...). Concluderend kan worden gesteld dat er niet gesproken kan worden van ‘gelden bestemd voor het sociaal domein’.’’

Konden burgemeester en wethouders dan aangeven waarvoor alle middelen, bestemd voor het sociaal domein, zijn gebruikt? ,,Nee, niet specifiek’’, luidde het antwoord.

,,De via de algemene uitkering ontvangen middelen zijn ingezet voor de uitvoering van bestaand beleid, door de raad vastgesteld nieuw beleid c.q. uit te voeren projecten, bijvoorbeeld Knooppunt Joure, het centrumplan Lemmer, upgrading N359 bij Lemmer.''

Als gevolg van het tekort moet De Fryske Marren 3 miljoen euro bezuinigen. Aanvankelijk was het de bedoeling te beknibbelen op sociaal domein. Wethouder Jos Boerland gaf onlangs nog aan niet van plan te zijn alleen deze sector te gaan plukken. Hij wilde ,,gemeentebreed’’ kijken.

Woensdag praat de gemeenteraad over het Cebeon-rapport.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct