Vuurtorenwachter Nicolette van Berkel berispt na commentaar op collega's op Twitter

Nicolette van Berkel in april 2013 toen ze een van haar vele interviews gaf. FOTO ANNE ZORGDRAGER

Nicolette van Berkel, de vuurtorenwachter van de Brandaris op Terschelling, is door de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) berispt.

Ze liet zich via Twitter meerdere keren negatief uit over haar collega’s, die zij beschuldigde van pestgedrag en seksuele intimidatie op de werkvloer, en over haar direct en indirect leidinggevenden die volgens haar niet adequaat op de situatie inspeelden. Van Berkel heeft te horen gekregen dat ze in afwachting van een feitenonderzoek radiostilte in acht moest nemen, maar ze gaf daar geen gehoor aan.

Lees ook: Nicolette van Berkel, het boegbeeld van de Brandaris, is weggepest

Tot op de dag van vandaag plaatst Van Berkel tweets met forse beschuldigingen richting haar werkgever Rijkswaterstaat. De AGFA heeft alle partijen, behalve Van Berkel zelf, gehoord en komt tot de conclusie dat haar werkgever Rijkswaterstaat en haar collega’s onder reputatieschade te lijden hebben gehad.

Reputatieschade

,,Het gaat niet alleen om beschuldigingen van seksuele intimidatie aan het adres van de twee collega’s over wie een melding van ongewenst gedrag is gedaan’’, schrijft AGFA, ,,maar ook om beschuldigingen van niet-integer gedrag en nalatigheid aan het adres van enkele (voormalige) leidinggevenden. Enkele tweets betrekken zelfs gezinsleden en vrienden van de genoemde personen bij het conflict.’’

Plichtsverzuim

De AGFA rekent het Van Berkel zwaar aan dat zij de personen met wie zij spanningen ervoer, noemde in haar tweets. ,,Dat is plichtsverzuim.’’ Van Berkel had volgens de onderzoekers kunnen weten dat haar tweets bij de media opgepikt zouden worden, omdat zij vanwege haar werk als vuurtorenwachter bekendheid geniet bij redacties van dag- en weekbladen en televisieprogramma’s. ,,Haar status van semi-bekende Nederlander had de ambtenaar dan ook aanleiding moeten geven tot extra terughoudendheid bij haar uitlatingen op Twitter.’’

Bedrijfsarts

Een begin vorig jaar gestart onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de situatie op de Brandaris, ligt al een tijd stil.

Lees ook: Onderzoek naar gepeste vuurtorenwachter nog niet afgerond

Haar werkgever Rijkswaterstaat heeft op 6 september vorig jaar een nieuwe bedrijfsarts ingeschakeld om haar medische gesteldheid te beoordelen. De arts ging op 27 september op bezoek bij Van Berkel, die ziek thuis zit, en heeft toestemming gevraagd voor een informatieverzoek bij de huisarts. Dit is geweigerd door Van Berkel. De bedrijfsarts kan geen uitspraak doen over de medische belastbaarheid van de vuurtorenwachter. ,,Het onafhankelijk onderzoek kan daardoor niet worden afgerond. Het werken aan re-integratie is niet mogelijk omdat zij de bedrijfsarts geen inzicht geeft in haar medische gegevens.’’

Reactie Van Berkel

In het rapport van de adviescommissie is een reactie van Van Berkel, die vrijdagochtend telefonisch niet voor commentaar bereikbaar was, opgenomen. Daarin staat dat het onderzoek niet objectief en dus niet bruikbaar zou zijn voor de onderbouwing van vervolgstappen. De bewuste tweets zijn volgens Van Berkel gericht tegen het management, dat de verantwoordelijkheid niet zou nemen voor het gemelde pestgedrag. Van Berkel stelt in het rapport dat er genoeg medische gegevens zijn en dat het informatieverzoek bij de huisarts daarom niet ingewilligd hoeft te worden. ,,In sommige perioden heeft zij inzicht in haar handelen, maar in andere perioden heeft zij dat niet. Dit is met name het geval wanneer externe stresserende factoren hebben geleid tot een verergering van het ziektebeeld'', vat het AGFA de reactie van Van Berkel samen.

Televisie

Nicolette van Berkel is vrijdagavond (vanavond) wel op televisie te zien bij de EO-serie Gepest van 9 tot 5, een serie die gepresenteerd wordt door Bert van Leeuwen. Het programma begint om 21:30 uur en wordt op NPO1 uitgezonden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland