Voor alle scholen ligt er nu een taalplan voor lessen in Fries

Met een volledige ontheffing voor de Master Amiko-school in Sneek heeft de provincie nu voor alle scholen in Friesland een taalplan Fries goedgekeurd.

Uiterlijk in 2030 moeten alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs voldoen aan alle kerndoelen die voor de les Fries gelden, zoals praten, luisteren, lezen, schrijven en taalbeschouwing.

Profielen

In tweeëneenhalf jaar tijd heeft de provincie voor alle scholen een profiel vastgesteld. Om de ongeveer drieënhalf jaar wordt dat bijgesteld richting het einddoel, vertelt gedeputeerde Sietske Poepjes. Voor 47 procent van de 428 aangeschreven basisscholen geldt dat ze een A- of B- profiel hebben. Op het A-niveau voldoen ze aan alle kerndoelen. Voor ‘B’ geldt alleen een ontheffing voor schrijven.

Alle andere scholen scoren nu nog lager. ,,Net goed genôch’’, zegt Poepjes.

Algehele ontheffing

Vijftien scholen hebben een algehele ontheffing, die hoeven zelfs geen positieve houding (het minimumniveau) tegenover het Fries te hebben. Dit geldt volgens Poepjes ook voor de Master Amikoschool in Sneek, waar alle leerlingen van buitenlandse komaf zijn.

Op deze school komen andere prioriteiten eerst, zegt de gedeputeerde. Maar als de school erom vraagt, wil de provincie wel lesmateriaal over het Fries aanbieden.

Taalcongres

In het voortgezet onderwijs zijn inmiddels profielen vastgesteld voor 79 vestigingen. Daarvan zit 57 procent in de A- of B-categorie.

Voor het basisonderwijs zijn zeven profielen vastgesteld en voor het voortgezet onderwijs vijf. Poepjes zei gisteren dat ze wel weet hoeveel scholen in ‘A’ of ‘B’ zitten, maar nog niet hoe het met de verdeling over andere profielen is. Uiterlijk op 20 september wil ze daar uitsluitsel over kunnen geven. Dan vindt er een taalcongres plaats.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement