Vissers mogen derde minder vis uit het IJsselmeer vangen

Er ligt een principeakkoord voor de visserij op het IJsselmeer. Minister Carola Schouten meldt in een brief aan de Kamer dat de vangst met ruim een derde moet inkrimpen.

De bewindsvrouw op Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarover overeenstemming bereikt met de visserijsector, de provincies en natuurorganisaties. Die partijen hebben ingestemd met het advies van Wageningen Marine Research, om de vangsten met 36 procent te verminderen.

Nog onduidelijk wie herstructurering vissersvloot betaalt

,,Dit is een mijlpaal voor het IJsselmeer”, zo schrijft de minister in haar brief aan de Tweede Kamer. ,,Samenvattend heb ik met de partijen een ambitieuze stip op de horizon gezet voor een duurzame oogst.’’ De afspraken moeten nog wel vertaald worden in concrete maatregelen. Zo is het nog onduidelijk wie de rekening gaat betalen voor de benodigde herstructurering van de vissersvloot.

Op dit moment zijn er nog 34 visserijbedrijven actief op de voormalige Zuiderzee. Paulus de Boer van de Urk 55 moest in 2014 ook al flink inleveren. ,,Van de 100 netten die ik toen had, zijn er nog vijftien over’’, zegt de Urker. ,,Toen had ik drie man aan het werk, nu doe ik het nog in mijn eentje.’’ Volgens Schouten gaat het nog altijd niet goed: vooral de blankvoorn en de brasem zouden het moeilijk hebben.

‘We worden gewoon weggetreiterd’

De minister hoopt dat deze nieuwe vangstvermindering leidt tot meer aanwas van aal, baars, brasem, blankvoorn en pootvis. Samen met de provincies wordt gekeken naar aanvullende maatregelen die het risico op bijvangsten van futen, aalscholvers en kuifeenden verminderen. Vissers krijgen bovendien te maken met strengere regels, meer controles en striktere handhaving. ,,We worden gewoon weggetreiterd’’, concludeert De Boer. Hij vreest het einde van zijn vak.

Visser Sietze Boersma van Stavoren leverde vier jaar geleden 72 van zijn 80 netten in. ,,We wolle dus best, mar no komt dit der wer oerhinne.’’ Evenals zijn Urker collega stelt ook Boersma dat de visstand de laatste jaren alleen maar is gegroeid. ,,Ik ha geregeld fan dy ûndersikers fan Wageningen mei oan board. Dan sis ik tsjin dy minsken, it binne allegearre zzp'ers, no kinne jimme mei eigen eagen sjen dat it better giet mei de fisk. Se beamen dat ek, mar toch stiet yn dy rapporten fan Wageningen altyd dat it minder giet.’’

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement