Vijf vragen over de raadsenquête verbouwdrama schouwburg De Lawei

Voor het eerst in de geschiedenis wordt er in een Friese gemeente een raadsenquête ingezet. Smallingerland doet onderzoek naar de rol van de gemeente in de uit de hand gelopen verbouwing van schouwburg De Lawei. Vijf vragen over het zwaarste geschut van de gemeenteraad.

Volg hier de verhoren van enquêtecommissie De Lawei
Lees verder

Bezoekers via de app klikken hier voor het liveblog

Wat is een raadsenquête?

Een raadsenquête is het zwaarste controlemiddel dat een gemeenteraad kan inzetten om aan waarheidsvinding te doen over ‘het door het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester gevoerde bestuur’. De gemeenteraad kan in meerderheid instemmen met het instellen van de raadsenquête als ze geen genoegen neemt met een rapport, onderzoek of uitspraak van het gemeentebestuur. De commissie werkt onafhankelijk en heeft tal van rechten, zoals het onder ede verhoren van betrokken wethouders, burgemeesters en ambtenaren. De enquêtecommissie bestaat uit raadsleden, ondersteund door externe deskundigen en een griffier.

Waarom houdt de raad van Smallingerland een raadsenquête over De Lawei?

De gemeenteraad vindt dat tijdens het drama rondom de verbouwing van schouwburg De Lawei in 2013 en 2014 de rol van de gemeente Smallingerland onderbelicht bleef. Omdat de schouwburg de officiele opdrachtgever was, richtte de Raad van Arbitrage voor de Bouw zich op de rol van het theater na het wegsturen van aannemer Van Norel uit Epe. Smallingerland was als subsidieverstrekker echter nauw betrokken bij de bouw.

Oud-wethouders Smallingerland moeten getuigen over rol in verbouwdrama De Lawei
Lees verder

Wat moet de raadsenquête ophelderen?

De raad wil weten welke rol de gemeente speelde tijdens de verbouwing en of de rolverdeling - De Lawei in plaats van de gemeente als opdrachtgever - wel de juiste was. Want, Smallingerland kwam daarmee op een afstand te staan. Wat betekende dit voor de verhoudingen tussen de schouwburg, de gemeente en de aannemers op de bouwplaats? En welke (kwalijke) rol speelde Smallingerland in de onderlinge communicatie? De enquêtecommissie wil er graag antwoord op.

Hoe ziet de tweedaagse verhoorsessie er straks uit?

De vierkoppige raadsenquête is sinds september bezig onderzoek te doen naar de rol van de gemeente bij het verbouwdrama. Zo is er boekenonderzoek gedaan en hebben er achter gesloten deuren tientallen interviews plaatsgevonden met betrokkenen van de gemeente, De Lawei en de aannemer. Tijdens de openbare verhoren volgende woensdag en donderdag krijgen betrokken wethouders en ambtenaren de kans zich in het openbaar te getuigen tegen de commissie. Deze verhoren vinden plaats onder ede, oftewel: de wethouders en ambtenaren moeten verklaren de waarheid te spreken.

De verhoren worden afgenomen in de trouwzaal van het gemeentehuis in Drachten zijn toegankelijk voor pers en publiek. Na de verhoren gaat de commissie het rapport schrijven. Daarin zal de commissie haar bevindingen uiteenzetten, conclusies trekken en aanbevelingen doen. Het eindrapport wordt voor de zomer verwacht.

Waarin verschilt de raadsenquête van een parlementaire enquête?

De parlementaire enquête is een landelijk politiek instrument, de raadsenquête een lokaal. In beide commissie nemen volksvertegenwoordigers zitting en is het doel waarheidsvinding van het door het kabinet of gemeentebestuur gevoerde beleid. Bij een parlementaire enquête moeten alle betrokken personen die zijn opgeroepen om hun medewerking te verlenen, ook daadwerkelijk komen. Zij moeten bij openbare verhoren onder ede hun verhaal doen. Bij de raadsenquête hebben bij de gemeente betrokken personen - burgemeester, gemeentesecretaris, wethouders, ambtenaren - de plicht om bij het verhoor te verschijnen. Schouwburgdirecteur Stef Avezaat is niet verplicht, maar wel opgeroepen. Mocht Avezaat komen, dan hoeft hij geen eed af te leggen.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement