Vier mogelijke locaties brede school in Beetsterzwaag

Het ambitieuze project ‘Kansen voor Beetsterzwaag’ heeft na ruim een half jaar vier mogelijke schoollocaties opgeleverd.

De vier plekken voor een nog te bouwen brede school in het dorp zijn de locaties waar de deelnemende scholen nu al staan.

Plannen voor campus

Eerder ging een voorkeur uit naar een campus in de bocht van de Van Lyndenlaan. Deze voorkeur werd voornamelijk uitgesproken door bestuurders van obs De Trime en cbs De Paedwizer, twee van de drie scholen die aan nieuwbouw toe zijn. Zij hebben zelf altijd het idee gehad dat de gemeente meer zinspeelde op een nieuwe school aan de Vlaslaan.

De andere onderwijsinstelling die mee wil werken aan een campus is School Lyndensteyn. Een vierde locatie is aan de Vlaslaan waar nu de velden van voetbalvereniging De Sweach liggen. Deze vereniging heeft ook belang bij het bouwen van een nieuwe school op haar terrein: de gewenste nieuwe kleedkamers komen daarmee voor de club ineens een stuk dichterbij.

Besluit voor eind 2018

Momenteel voert een adviesbureau locatieonderzoek uit. Op basis van deze gegevens worden minimaal twee scenario’s opgesteld. Die worden vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad en Plaatselijk Belang.

Begin volgend jaar komt er een informatiebijeenkomst, waarbij de uitkomsten van het locatieonderzoek met de dorpsbewoners worden gedeeld. Voor het eind van 2018 moet er een besluit genomen zijn over de plaats van de brede school. In 2020 moet de school klaar zijn.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement