Vervoerder Arriva maakt samen met mbo- en hbo-scholen de lesroosters voor komend jaar: 'We moesten het gezamenlijk zien te rooien'

NHL Stenden. GinoPress B.V.

Vervoerder Arriva heeft samen met NHL Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein, Nordwin College, ROC Friese Poort en het Friesland College de lesroosters voor komend schooljaar bedacht.

Dit heeft alles te maken met het coronavirus. Arriva heeft het initiatief genomen om met scholen te kijken naar andere mogelijkheden van roosteren, zodat studenten verspreid over de dag kunnen reizen.

Sinds 1 juli zijn de beperkingen voor het openbaar vervoer opgeheven. Reizigers ouder dan dertien jaar moeten wel een mondkapje dragen. Om het onderwijs op 1,5 meter afstand mogelijk te maken, zal de capaciteit op de scholen beperkter zijn dan voorheen. Scholen hebben daarom een andere manier van roosteren bedacht, waarin lessen in tijdsblokken worden gegeven. De roosters gaan per 24 augustus in. De provincie Fryslân, opdrachtgever van de ov-concessie, is akkoord gegaan met de bedachte oplossing.

Constructief puzzelen

,,Het was puzzelen, maar wel constructief. We moesten het gezamenlijk zien te rooien’’, vertelt Froukje Meirink, directeur onderwijs logistiek en student ondersteuning van NHL Stenden. Ze is verantwoordelijk voor de lesroosters. ,,We waren er niet in één keer uit, maar in goed overleg is het goed gekomen.’’ De grootste uitdaging blijft volgens Meirink het beperkte aantal studenten en medewerkers dat aanwezig mag zijn op school. ,,Niet iedereen kan op hetzelfde moment starten en eindigen.’’

Daarom krijgen studenten verschillende starttijden en dus ook verschillende uitgangstijden. Op die manier kan de anderhalve meter worden behouden op de scholen en wordt het openbaar vervoer niet overbelast. De lestijden blijven wel hetzelfde, van 08.30 uur tot 21.15 uur kunnen er colleges worden gevolgd. ,,Elke opleiding krijgt een eigen tijdslot en eigen ruimtes waarin ze de fysieke lessen kunnen plannen.’’ Normaal was iedere opleiding vrij om te roosteren binnen de lestijden.

‘Het is een leuke uitdaging’

Meirink kan zich voorstellen dat het in het begin niet altijd soepel zal verlopen. ,,Het allerbelangrijkste is dat niemand studievertraging oploopt. Dat is prioriteit nummer één. Deze zomer toetsen we ook door.’’ De toetsperiodes blijven zoveel mogelijk hetzelfde. ,,Elk kwartier starten er 50 studenten aan een toets, een student moet niet voor een les en een toets tegelijk worden geroosterd. Maar daar hebben we systemen én knappe koppen voor.’’

Volgens Meirink is de hogeschool klaar om alle mogelijke scenario’s op te vangen. ,,Dat hebben we de afgelopen maanden al bewezen. Ik zie het komende studiejaar met veel vertrouwen tegemoet, het gaat veel vragen van de organisatie maar het is een leuke uitdaging.’’