Vers Kamerlid Romke de Jong legt stemming Friese Staten stil

Romke de Jong (D66)

Dat afzwaaiend Statenlid Romke de Jong woensdag werd geïnstalleerd als Kamerlid, voelden ze direct in Provinciale Staten. De stemming moest worden stilgelegd.

D66’er De Jong neemt pas in de april-vergadering afscheid van Provinciale Staten, maar omdat hij woensdag niet én in de Tweede Kamer én op het Provinsjehûs kon zijn, stond zijn naambordje bij ‘afwezig’. Niet 43, maar 42 Statenleden stemden over onder meer een voorstel van Forum voor Democratie over het versoepelen van de provinciale referendumregels.

Reglement

Bij een amendement van de SP op het Forum-voorstel staakten de stemmen: 21 leden stemden voor, 21 leden waren tegen. Het reglement schrijft voor dat de stemming dan bij de volgende vergadering over moet. Omdat de uitslag van een amendement het uiteindelijke voorstel kan doen wijzigen, kon ook de stemming over het uiteindelijke initiatief van Forum niet doorgaan. loading

In april wordt de stemming herhaald. Dan is de opvolger van Romke de Jong geïnstalleerd en veranderen de stemverhoudingen. D66 stemde woensdag tegen het amendement, dat oproept om na een eventueel eerste referendum die stemgang te evalueren. Ook CDA, PvdA, VVD en de onafhankelijke Statenleden Maarten Goudzwaard en Samuel van Swol waren tegen.

Moreel appèl

Of het uiteindelijke voorstel van Forum voor Democratie het haalt, is nog maar de vraag. Vooral CDA, PvdA en VVD waren kritisch op het het initiatief van Albert van Dijk. Vooral de zinsnede dat de uitkomst van een referendum bindend zou moeten worden opgevat middels een moreel appèl, wekte weerstand.

Bindende referenda bestaan niet meer, Forum wil graag dat de uitslag wordt gerespecteerd en wordt overgenomen. Omdat de partij de opkomstdrempel wil verlagen van 40 naar 30 procent, zijn er bezwaren over het draagvlak van een eventuele uitkomst.

Daarnaast spreekt Provinciale Staten op gezette tijden over democratische vernieuwing. In dat debat paste de discussie, sprak fractievoorzitter Johan Tjalsma van het CDA. Ook Gedeputeerde Staten is terughoudend met het versoepelen van de regels. Het provinciebestuur wijst op andere vormen van burgerparticipatie waarmee wordt gewerkt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
provinciale staten
Statenlid