Verliezend PvdA toch eerste keus voor college Opsterland

Ondanks het verlies van een zetel is de PvdA de eerste keus van de informateurs in Opsterland in een coalitie met Opsterlands Belang (OB) en ChristenUnie.

Het CDA, tweede partij en de afgelopen acht jaar coalitiepartner, valt daardoor vooralsnog buiten de boot. Tot eigen verbazing. ,,Dat it CDA teloarsteld is, sil ik net ûnder stuollen as banken stekke’’, zei voorman Wietze Kooistra maandagavond bij de bespreking in de raad. ,,Ik fernuverje my der oer dat de útslach fan de ferkiezings net neamd wurdt. Dit is net de wil fan de boarger.’’

Dat niet het CDA maar de PvdA nu naar voren wordt geschoven, is het gevolg van het informatieproces. Daarbij is door informateurs Marcel van Opzeeland en Anko Postma, fractievoorzitter en wethouder van Opsterlands Belang, met alle negen partijen gesproken. Daarbij zijn de sociaal-democraten vaker als gewenste partner genoemd dan het CDA. OB betrekt de PvdA zowel in de eerste als tweede keus.

Ook GroenLinks-Opsterlanders, dat een zetel won, toonde zich teleurgesteld over de conclusie van de informateurs. ,,Het is wel erg mathematisch samengesteld. We gaan toch geen restzetelcoalitie bouwen?’’ Hielke de Vries van de VVD had ook zijn twijfels. ,,Twa ferliezende partijen nimme it foartou. Dat is de ferkearde konklúzje.’’ Een motie van hen samen met het CDA om het proces over te doen, haalde het niet.

Van Opzeeland verdedigde het advies door te wijzen op het innovatieve karakter. De oude manier van formeren, de grootste partijen gaan samen zitten, noemde hij ‘ouderwets’. Dit tot woede van Kooistra, die meende dat die opmerking betrekking had op zijn partij.

In de formatieperiode, geleid door Anne-Wil Lucas, moet wel het een en ander gladgestreken worden. Zo zegt de ChristenUnie in het rapport weinig vertrouwen te hebben in de PvdA. Na vragen van PvdA’er Roel Vogelzang aan Gerrit Weening (CU) kwam er nuance. ,,Wy moatte inoander aanst goed yn ‘e eagen sjen.’’

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement