Verkiezingen: Hoe werd er in uw buurt gestemd?

ANP

Hoe werd er in uw wijk of buurt gestemd? De Leeuwarder Courant vroeg alle data op bij de gemeenten. Het geeft een bijzonder beeld. Zo lijkt het ooit zo rode Leeuwarden bijvoorbeeld wel in een emmer met discospikkels te zijn gevallen, zo geschakeerd is het politieke landschap in de stad.

Op onderstaande kaart staan de uitslagen van alle Friese stembureaus. Bij vijf kieslokalen kregen de twee grootste partijen exact evenveel stemmen. Het gaat om Froonacker in Franeker (PVV en SP beide 137), Peins (VVD en CDA beide 50), SCC De Poorte in Sloten (VVD en CDA beide 111), Dorpshuis Nijeberkoop (VVD en CDA beide 41) en het Linde College in Wolvega (VVD en D66 beide 32). Deze stembureaus hebben de kleur van de landelijk gezien grootste partij gekregen.

De partijen zijn gerangschikt op volgorde van de verkiezingsuitslag in 2012. Alleen partijen die daadwerkelijk zetels hebben gekregen in de Tweede Kamer worden vermeld. Dit geldt niet voor DENK, de partij van Tunahan Kuzu kreeg echter nauwelijks stemmen in Friesland en is daarom ook onder overige geschaard.

De uitslagen per stembureau zijn op verschillende manieren verkregen:

• Ongeveer de helft van de gemeenten heeft de uitslagen gepubliceerd op internet.

• Van de overige gemeenten heeft het merendeel de uitslagen op verzoek van de Leeuwarder Courant aangeleverd.

• De uitslagen van de gemeenten Ameland en Leeuwarderadeel zijn geleverd door de stichting Politieke Academie.

Noot: De uitslagen per stembureau kunnen een vertekend beeld geven doordat kiezers tegenwoordig in elk bureau mogen stemmen. Daardoor is bijvoorbeeld het aantal stemmers in gemeentehuizen vaak oververtegenwoordigd.

Mobiele app-bezoekers klikken hier voor de kaart

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Verkiezingen