Vergunning voor molen Reduzum dichterbij

Met een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ die het Leeuwarder college wil geven, is een hogere windmolen in Reduzum een stap dichterbij.

Het gemeentebestuur nam afgelopen najaar al een positief besluit over het plan van Reduzum om een hogere windmolen te bouwen. Omdat de aanvraag in strijd was met het bestemmingsplan is een ‘verklaring van geen bedenkingen’ nodig.

Volgens burgemeester en wethouders zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie beperkt. De molen komt op dezelfde plek en ziet er bijna identiek uit. Bovendien heeft de molen veel draagvlak in het dorp en blijven de opbrengsten in de ‘mienskip’.

Provincie is tegen

Er werden elf zienswijzen ingediend: tien positieve en een negatieve van de provincie. Zij vindt dat een grotere molen in strijd is met de wettelijke ruimtelijke regels en wil daarom geen ontheffing geven. Volgens de gemeente heeft de provincie wel degelijk ruimte om ontheffing te geven. Donderdag staan gemeente en provincie tegenover elkaar bij de bestuursrechter in Leeuwarden.

Volgens Doarpsbelang Reduzum maakt een grotere molen het mogelijk om Reduzum, Idaerd en Fries geheel te voorzien van zelf opgewekte stroom. In deze dorpen liggen nu ongeveer 2700 zonnepanelen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland