Verdwijnen voorzieningen probleem voor plattelandbewoners

Minder mobiele ouderen en mensen zonder auto overwegen kleine dorpen te verlaten bij het verdwijnen van voorzieningen als openbaar vervoer en de basisschool.

Vertrek van de supermarkt of huisarts ervaren ze minder als probleem. Voor behoud van het dorpshuis is de meeste actiebereidheid.

Dat stelt het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van een nadere analyse van uitkomsten van het Fries burgerpanel 2016 over leefbaarheid in en van dorpen.

Zolang voorzieningen in dorpen op het Friese platteland onder druk blijven staan door vergrijzing, ontgroening en krimp, moeten minder mobiele inwoners mogelijk verhuizen uit kleinere dorpen.

Dit probleem is volgens het FSP het grootst bij drie groepen dorpsbewoners: minder mobiele ouderen, mensen met een laag inkomen en autoloze inwoners. Deze groepen zijn niet of minder in staat om lange afstanden af te leggen.

menu