Verbazing alom over plannen Dantumadiel om weer af te drijven van Noardeast-Fryslân: 'Wy ha oare soargen'

FOTO LC

Dat Dantumadiel deels weer uit de samenwerking met Noardeast-Fryslân wil stappen, doet in beide gemeenten de wenkbrauwen fronsen.

,,Je ha net foar neat keazen foar in amtlike fúzje. Jou it even de tiid’’, vindt FNP-raadslid Ferry van der Ploeg in Dantumadiel. Hij is niet te spreken over het plan van zijn gemeente om een deel van de ambtelijke samenwerking met Noardeast-Fryslân op te breken. ,,Ik soe sizze dat wy oare soargen hawwe. Hoe komt it mei ús finânsjes? De jierrekken stiet foar de doar. Ik hie leaver hân dat wy ús dêrop rjochtsje.’’

De ambtelijke samenwerking met Noardeast-Fryslân verloopt dusdanig stroef, dat Dantumadiel de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Communicatie weer in eigen hand wil nemen. Burgemeester en wethouders namen daarover al een principebesluit; binnenkort mag de gemeenteraad van Dantumadiel er iets over zeggen.

Aanvankelijk koersten Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Dantumadiel op een volledige fusie per 2019. De gemeenteraad van Dantumadiel koos echter voor bestuurlijke zelfstandigheid, met een eigen college van burgemeester en wethouders en een gemeenteraad. De ambtenarenapparaten van alle gemeenten smolten wel samen. Volgens Van der Ploeg is er in Dantumadiel vanaf het begin van de ambtelijke samenwerking weinig vertrouwen in die constructie geweest. ,,Fanôf it begjin haw ik it idee dat it betrouwen der net echt is.’’

Bemiddelingspoging?

CDA-fractievoorzitter in Dantumadiel Jan Jitse Visser is ,,skrokken’’ van de zet van Dantumadiel. ,,Dit ropt in soad fragen op.’’ Ook Visser vindt het te vroeg om delen van de samenwerking op te blazen. ,,Je binne mei inoar dizze wedstryd yngongen.’’ Hij pleit voor een bemiddelingspoging door een onafhankelijk intermediair.

Volgens wethouder Rommy Kempenaar van Dantumadiel zit het verschil hem vooral in de ,,aard en schaal’’ van beide gemeenten. Hij noemt Dantumadiel een kleine plattelandsgemeente, met het bestuur dichtbij de burgers. Noardeast-Fryslân is dan misschien wel ontstaan uit drie plattelandsgemeenten, maar is dat niveau volgens Kempenaar inmiddels ontstegen.

Pieter Braaksma van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zegt over het mogelijk afhaken van Dantumadiel: ,,Het zou erg jammer zijn. Ik hoop dat ze goed gespaard hebben, maar ik zou dit geld anders gebruiken.’’ Braaksma doelt op de afkoopsom die Dantumadiel zou moeten betalen, als ze twee afdelingen in eigen beheer nemen. Noardeast-Fryslân heeft Dantumadiel inmiddels laten weten dat er dan ruim 2,6 miljoen euro door ‘Damwâld’ betaald zal moeten worden. Kempenaar mist een onderbouwing van dat bedrag, zegt hij, terwijl hij daar wel om gevraagd heeft.

Sjoerd Keizer, raadslid van Sociaal in Noardeast-Fryslân (S!N), had naar eigen zeggen vanaf het begin al ,,grote twijfels’’ over de ambtelijke fusie en de werkbaarheid ervan.

'Us doar stiet altyd iepen'

Volgens burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân is het voor zijn ambtenaren vanzelfsprekend wennen ,,at je twa hearen tsjinje moatte. Mar dat is ek in útdaging.’’ Volgens Kramer wist Dantumadiel waar het aan begon toen het koos voor een ambtelijke fusie en bestuurlijke zelfstandigheid. Hij verwacht er uiteindelijk wel uit te komen. ,,Ús doar stiet altyd iepen. Wy hawwe in goeie relaasje mei inoar. Der is gjin kâlde oarloch, al jout dit natuerlik wol wat spanning. Mar troch ús goeie relaasje kinne we dêr mei omgean.’’ Noardeast-Fryslân heeft een tegenvoorstel gedaan, waarin voor ruim een half miljoen euro per jaar extra mankracht wordt ingehuurd om Dantumadiel te ondersteunen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland