Een korte maar hevige schaatskoorts hield het land een week lang in zijn greep. Voor ijsclubs was het een geschenk uit de hemel na jaren zonder lange vorstperiode. Én ze verwelkomden veel nieuwe leden.

Het is een zich altijd herhalende cyclus voor ijsclubs: tijdens vorstperiodes neemt het ledental toe en tijdens vorstloze periodes blijft het aantal gelijk of daalt het. De lange periode zonder serieuze winter en de coronabeperkingen waardoor er op veel ijsbanen alleen leden mochten schaatsen, zorgden vorige week voor een grote toestroom van nieuwe leden. Sommige clubs voerden zelfs een ledenstop in.

Ledenstop

Donderdag opende IJsclub Meiinoar Ien uit Sexbierum-Pietersbierum na bijna tien jaar de ijsbaan weer, vertelt voorzitter Jelte de Vries. „Menig ijsbaan was nog gesloten, dus kwamen de mensen vooral uit omliggende dorpen en steden naar de ijsbaan”, zegt hij. Omdat alleen leden mochten schaatsen, telde de club na één dag al 73 nieuwe leden, een stijging van 15 procent. „Door de toenemende drukte heeft het bestuur toen besloten vanaf vrijdag alleen nog inwoners van Sexbierum, Pietersbierum en Oosterbierum toe te laten”, vertelt De Vries.

Ook de ijsbaan van Goutum was populair. „Woensdag mocht alleen de jeugd schaatsen en donderdag gingen we voor alle leden open”, zegt Gerard Drost, voorzitter van IJsclub Goutum. De club telde donderdagochtend tussen de 300 en 350 leden. „En daar kwam die dag een derde bij”, zegt Drost. „Donderdag wilden zo veel mensen lid worden; de website was zelfs overbelast.”

De club besloot vrijdagochtend tot een ledenstop. „We verkopen alleen gezinskaarten en je weet dan niet hoe veel mensen precies komen”, legt Drost uit. Toch was het nooit te vol op de baan, volgens Drost werden geen leden bij de poort geweigerd.

Stad versus dorp

Secretaris Lykele Westerhof van IJsclub Bergum vertelt dat de de ledenadministrateur ‘it de ôfrûne wike smoardrok hie’. De Burgumer IJsclub kreeg zo’n 100 nieuwe gezinskaarten erbij. Het grote verloop is geen verrassing voor de club, zegt Westerhof. „It is in fenomeen dat weromkomt by in grut doarp as Burgum”, legt hij uit. „By in lyts doarp is dat oars.”

Bij IJsclub Eendracht in Reduzum werden tien nieuwe gezinnen lid. Maar de ledenlijst was ook goed op orde, zegt secretaris Yfke Boersma van de club. En de kwalititeit van het ijs speelde volgens haar ook mee. „It hienen der noch wol mear wêze kind”, vertelt Boersma. „Wy gean faak hiel fluch iepen, mar no hienen wy ‘flutiis’.”

Langs de deuren

Bij sommige verenigingen speelt mee dat ze vanwege corona niet langs de deuren zijn gegaan om leden te werven. „Het ledenaantal is minder geworden doordat we dit jaar niet langs de deuren zijn geweest, maar flyers hebben uitgedeeld”, vertelt Jan-Hendrik Meijerhof, penningmeester van IJsclub Great Foaruit uit Wijnjewoude. Maar de afgelopen week melden zich veel nieuwe leden aan, zegt Meijerhof.

In Donkerbroek deed dit probleem zich ook voor, vertelt secretaris Aukje van der Weij van IJsclub Donkerbroek. „Gewoanwei is der in ploechje minsken dêr’t wy mei lâns de doarren gean, mar dat koe no net”, vertelt Van der Weij. Maar echt grote gevolgen voor het ledenbestand had dit niet, benadrukt ze: „Sa’n 80 prosint fan Donkerbroek is al lid fan de iisklup”. Enkele tientallen leden hebben zich alsnog aangemeld afgelopen week.

‘Troch it riden is eltsenien wat ûntteid’

Ondanks de korte periode dat de ijsbanen open waren, kijken de clubs met een goed gevoel terug. „Wij waren blij dat we weer open konden”, zegt Gerard Drost. „We mochten nu eindelijk iets wel!”

Ook Yfke Boersma is het met hem eens. De mensen waren blij dat ze weer wat mochten doen. „Troch it riden is eltsenien wat ûntteid.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Winter
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct