Veel meer vogelnesten moeten ook in winter blijven liggen

Vogelnest. FOTO ANP

De nesten van veel meer vogelsoorten moeten voortaan het gehele jaar, dus ook in de herfst en winter, met rust worden gelaten. De lijst wordt meer dan verdubbeld.

Op advies van Sovon Vogelonderzoek wil de provincie Fryslân de nesten van 36 vogelsoorten vanaf volgend jaar streng beschermen. Nu geldt dat nog voor 16 soorten.

Het gaat om vogelsoorten die hun nest ook buiten de voortplantingsperiode gebruiken of die elk jaar op dezelfde plek broeden en moeilijk een nieuw nest kunnen bouwen. De lijst moet meer worden toegespitst op de Friese situatie. Nieuw zijn vogelsoorten als de ringmus, de aalscholver en de stormmeeuw.

Ook verschillende andere diersoorten worden vanaf volgend jaar strenger beschermd. Vooral voor de roek en drie marterachtigen (bunzing, wezel en hermelijn) worden de regels aangescherpt.

De concept-omgevingsverordening, waarin de aanpassingen zijn verwerkt, ligt nog tot en met 11 april ter inzage.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Natuur en milieu