Veehouderij weer ruim onder plafonds voor stikstof en fosfaat

De hoeveelheid stikstof en fosfaat in de mest in de melkveehouderij zit weer ruim onder de plafonds die de Europese Commissie heeft opgelegd. Foto: niels de vries

De Nederlandse veehouderij zit weer ruim onder de plafonds voor de stikstof en fosfaat.

De afname van deze stoffen in dierlijke mest is te danken aan een krimp van de veestapel en lagere gehaltes stikstof en fosfaat in krachtvoer.

De plafonds zijn gebaseerd op de veestapel in 2002. Nederland heeft ze vastgesteld in overleg met de Europese Commissie. De veehouderij moet onder deze plafonds blijven, om in aanmerking te blijven komen voor de derogatie. Deze uitzonderingsregel houdt in dat grasland ruim boven de Europese norm bemest mag worden. De derogatie is onderdeel van Brussels beleid om te voorkomen dat er te veel meststoffen uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater. In 2015 en 2016 overschreed de melkveehouderij haar fosfaatplafond waardoor veel boeren in 2017 koeien en jongvee moesten afstoten. Zonder derogatie hadden de veehouders hun veestapel nog veel meer moeten inkrimpen.

Nadien is de fosfaatuitstoot van de veestapel alleen maar gedaald. Vorig jaar bedroeg de afname 3,6 procent en kwam de fosfaatproductie uit op 156 miljoen kilo, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is bijna 17 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. De melkveehouderij produceerde vorig jaar 75,1 miljoen kilo fosfaat en dat is 12 procent onder het sectorale plafond van 84,9 miljoen kilo.

Ook bij stikstof boekte de veehouderij winst, zij het wat minder dan bij fosfaat. De uitscheiding via dierlijke mest daalde met 2,6 procent naar 490 miljoen kilo. Het plafond is 504,4 miljoen kilo. De melkveehouderij dook weer onder haar sectorale plafond (281,8 miljoen kilo stikstof) met een afname van 9,3 miljoen kilo naar 280,6 miljoen kilo.

De veehouderij mag dan aan een belangrijke voorwaarde voldoen die moet voorkomen dat er te veel meststoffen uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater, dat geldt nog niet, zoals bekend, voor de stikstofuitstoot naar de lucht. De Raad van State oordeelde eind mei vorig jaar dat de aanpak om de stikstofneerslag in natuurgebieden te verminderen, te weinig zoden aan de dijk zet. Politiek Den Haag en belangenorganisaties overleggen al vele maanden op welke wijze een verdere besparing te realiseren is. Dat ging onder meer gepaard met massale boerenprotesten op 1 en 16 oktober in Den Haag. Farmer Defence Force organiseert op 5 februari wederom een demonstratie.