Het Polderhoofdkanaal bij Nij Beets. FOTO JILMER POSTMA

Varen op Polderhoofdkanaal onzeker na uitspraak rechter

Het Polderhoofdkanaal bij Nij Beets. FOTO JILMER POSTMA

De provincie weet nog niet of in 2019 varen toegestaan is op het Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop.

Gedeputeerde Johannes Kramer zegt dit in antwoord op vragen naar de consequenties van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland , eind vorige week. ,,Mar wy hawwe de tiid noch wol. It foarseizoen begjint op 15 maaie.’’

,,Het kanaal volgend jaar niet openen lijkt mij voor de provincie, Smallingerland en voor ons geen optie. Dus nu gezamenlijk kijken wat te doen’’, reageert wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland.

De rechtbank oordeelde dat de natuurcompensatie die nodig was om het Polderhoofdkanaal te mogen bevaren niet volledig is uitgevoerd. Opsterland heeft niet aan alle verplichtingen voldaan zoals die in 2013 in een ontheffing zijn vastgelegd.

De rechter constateerde ook dat de provincie ten onrechte heeft verzaakt om de gemeente te corrigeren. De provincie is de uitspraak aan het bestuderen, zei Kramer zaterdag. Hij zei ook: ,,Wy oerwaagje om yn berop te gean. Wy tinke dat der oanknopingspunten foar binne.’’

Ook Opsterland wil het rechterlijk oordeel eerst bespreken voordat Jonkman met een inhoudelijke reactie komt. De provincie en de gemeente vonden de compensatie wel klaar.

De natuurcompensatie moet in orde zijn om te kunnen varen, vindt Judy Hoomans uit Nij Beets, zelf natuurbezitter. Zij trekt al jaren bij de overheid aan de bel over de overtredingen van de ontheffing, maar stuitte in Den Haag (ministerie van Economische Zaken, tot 2017), Beetsterzwaag (het gemeentehuis) en Leeuwarden (Provinsjehûs, sinds 2017) steeds op dichte deuren.

'Provincie en gemeenten moeten dit samen oplossen'

Eerder dit jaar vroeg ze de bestuursrechter een voorlopige voorziening tegen verruimde openstelling van het kanaal. De rechtbank ging er niet in mee en verwees daarvoor naar onderzoeken die laten zien dat het in het gebied goed genoeg gaat met de natuur.

De uitspraak van vorige week is geen voorlopige voorziening, maar een oordeel in een bodemprocedure. De rechtbank stelt dat onderzoek naar de staat van de natuur niet beslissend is voor een oordeel over de natuurcompensatie. Waar het om gaat is of alle voorgeschreven maatregelen zijn uitgevoerd. En dat is niet gebeurd.

Rinie van der Zanden van de Partij voor de Dieren, die vorig jaar augustus al gedeputeerde staten opheldering vroeg over de compensatie, noemt het ,,bar’’ dat een inwoner zich tot de rechter moet wenden om de overheid te dwingen zich aan de regels te houden. ,,Te dol voor woorden.’’ Er moet nog werk worden verricht, zegt ze.

,,We moeten met z’n allen de natuurcompensatie in voldoende mate respecteren. De provincie en de gemeenten moeten samen het hok in om dit op te lossen’’, reageert ook Remco van Maurik, fractieleider van de PvdA in provinciale staten.

Als Friesland niet in beroep gaat, zijn aanvullende natuurmaatregelen nodig, stelt hij: ,,Nog even afgezien van wie dat moet financieren.’’

Hielke de Vries (VVD) en Roel Vogelzang (PvdA) in de raad van Opsterland gaan nog niet op de uitspraak in. Ze willen eerst meer informatie.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct