Vacature wethouders Drachten al openbaar vóór de raad erover beslist

Gemeentehuis Smallingerland in Drachten.

De vacature voor vier nieuwe wethouders in Smallingerland is door een vergissing al geplaatst nog vóór de raadsleden konden besluiten wat voor wethouders ze eigenlijk willen.

Dinsdagavond zou de gemeenteraad het ‘functieprofiel’ voor de nieuwe wethouders bepalen. Maar de vacature, inclusief het nog niet vastgestelde profiel, blijkt al bijna een week geleden openbaar te zijn gemaakt in de vacaturebank van Binnenlands Bestuur. Iedereen kan er sindsdien op solliciteren.

Stemmen staken

Door een grimmig toeval kónden de partijen dinsdag bovendien niet eens over de wethouders stemmen. De FNP wilde via een amendement regelen dat de nieuwe wethouders in ieder geval het Fries kunnen verstaan. Maar omdat daarover de meningen precies verdeeld waren én een raadslid afwezig was, staakten de stemmen: vijftien raadsleden bleken voor, vijftien tegen.

Onder deze omstandigheid kon ook het wethoudersprofiel niet in stemming worden gebracht, concludeerden burgemeester Jan Rijpstra en de griffier met het reglement in de hand. Het hele agendapunt verschoof noodgedwongen door naar de vergadering van dinsdag 2 juni.

Dit tot ongenoegen van vrijwel iedereen, want de zoektocht naar een nieuw college voor Smallingerland heeft een hoge prioriteit. Saillant detail: de online geplaatste vacature sluit al op 3 juni, een dag later.

Raad wil het anders

Daarbij komt nog eens dat de raad wel degelijk wil dat de vacaturetekst anders wordt dan hij tot nu toe was. In het voorlopige functieprofiel wordt namelijk gevraagd om kandidaten met ervaring in ,,het sociaal domein en de gemeentefinanciën’’.

Maar dat is niet voldoende, bleek dinsdagavond. De fractie van D66 verlangde via een ander amendement dat er van de nieuwe wethouders nadrukkelijk óók kennis van duurzaamheid en ruimtelijke ordening wordt gevraagd. Een meerderheid van de raadsleden steunt dat idee.

En zo wil de Smallingerlandse raad eigenlijk een ‘completer’ soort wethouder dan waar in de al geplaatste vacature naar gevraagd wordt. Yntze de Vries (ELP) had aan het begin van de raadsbijeenkomst al voor deze gang van zaken gewaarschuwd.

,,Als de vacature vorige week al gepubliceerd is, waarom moeten wij als raad er dan nog wat van vinden? Hoe serieus worden wij genomen?” De Vries vroeg zich openlijk af of er al niet wethouders waren geselecteerd, ,,gezien het verloop van dit proces’’

‘Melding’

Burgemeester Rijpstra erkende dat het mis is gegaan. Het idee was om bij Binnenlands Bestuur alleen een ‘melding’ te doen van het feit dat de gemeente nieuwe wethouders zoekt, om zo de aandacht alvast te vergroten. ,,Maar de profielschets was nog niet vastgesteld. Dat had er gewoon bij moeten staan.” Na ontdekking van de fout is dit aangepast.

Wanneer de vacaturetekst nog wordt uitgebreid met de laatste wensen van de raad, waar dinsdag dus nog niet over kon worden gestemd, is onduidelijk.