VVD-boer: regels voor subsidie voor innovatie veel te ingewikkeld

Friesland moet alle economische innovatiefondsen op een hoop gooien en er een geldpot van maken zonder gedoe en hinderlijke regels.

De subsidies zijn vaak moeilijk bereikbaar, stelt melkveehouder Marten Dijkstra uit Aldeboarn. Hij is voor de VVD kandidaat voor provinciale staten.

,,Fierstente folle gedoch en te folle regels’’, zegt hij. ,,Do moatst soms in bedriuw ynhiere om op sa’n fûns yn te skriuwen en bist soms wol in jier fierder foardatst wat hearst. Sa wurket ynnovaasje net.’’

Knallen

Maak er een brûsfûns van waar ondernemers snel terecht kunnen, is zijn voorstel. En accepteer als overheid en samenleving dat acht op de tien innovatieplannen misschien geen succes worden. Die twee die wel slagen, daar draait het om.

Volgens Dijkstra moet het gaan om échte innovaties, die iets nieuws brengen in de geest van mensen als Steve Jobs en Elon Musk. ,,,As jo ynnovaasje wolle dan moatte jo knalle.’’

Een woordvoerder van de provincie zegt dat aan veel subsidieregelingen voorwaarden en verantwoordingsplichten zijn verbonden. Dat speelt met name als ook de Europese Unie meebetaalt. Friesland kan die spelregels niet zelf veranderen.

Toegankelijk

Fondsen die kleine bedragen verstrekken zijn wel laagdrempelig en eenvoudig toegankelijk, stelt de provincie.

Dijkstra: ,,Nederlân hat der yn Europa in hantsje fan om de latte fan de regeljouwing sa heech mooglik te lizzen. Dy moat just sa leech mooglik lizze.’’

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement