Update: kleine Friese scholen krijgen 3,4 miljoen euro extra

De kleine scholen in Friesland (tot 145 leerlingen) krijgen in totaal 3,4 miljoen euro extra van minister Arie Slob van Onderwijs. Zij mogen dat vrij besteden.

Met de verhoging van de kleinescholentoeslag zet het kabinet in op een pluriform en ‘thuisnabij’ onderwijs, schrijft Slob. Komend schooljaar is eerst nog maar de helft van het bedrag beschikbaar. In 2019-2020 krijgen de scholen het volle bedrag.

Maandag werd al bekend dat alle Friese scholen nog eens 155 euro per leerling krijgen voor verlaging van de werkdruk. Dit staat los van het kleinescholenbeleid.

Kleinste scholen

De kleinste scholen, zoals christelijke basisschool De Tryetine in Schettens, krijgt voor de 21 leerlingen 23.800 euro. Een vergelijkbaar bedrag gaat naar De Bolster in Eastermar (24 leerlingen) en It Swannennest in Molkwar (25 leerlingen).

De grootste van de kleine scholen, zoals De Slotschool in Sint Annaparochie en De Twamaster in Wergea, krijgen beide in totaal 400 euro; nog geen 3 euro per leerling.

Het is aan de school om te bepalen hoe de toeslag wordt ingezet. De minister erkent dat het geld niet elk probleem oplost.

Slob wil dat scholen samenwerken vanwege de verwachte doorzettende krimp. Hij wijst op scholen in Limburg waar één leraar vrijgemaakt is die in een online omgeving een digitale plusklas begeleidt.

Meer actie nodig

De Stichting Behoud Kleine Scholen (SBKS) is verheugd over het extra vrijgemaakte geld. De financiële impuls zal de positie van de kleine scholen zeker versterken, meent SBKS.

De stichting vindt echter ook dat een deel van het geld moet worden ingezet voor het toekomst bestendig maken van de scholen. Zo zou geïnvesteerd moeten worden in onderzoek om het onderwijs op kleine scholen in kaart te brengen en is er geld nodig om te experimenteren met kleinschalige vormen van onderwijs. Verder wil de SBKS dat de medezeggenschapsraad van een school voortaan ook moet instemmen met het sluiten van een school. Dat recht heeft de raad nu alleen bij een fusie.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement