Update: WTC/Cambuur: nog meer brieven, ook over Aldi

De brievenstroom aan de Leeuwarder gemeenteraad blijft maar aanzwellen rond het WTC/Cambuurgebied. Ook de mogelijke komst van Aldi naar De Centrale laat ondernemers en omwonenden naar de pen grijpen. Hier alle brieven. Woensdag neemt de raad een besluit.

De gemeenteraad van Leeuwarden gaat woensdag 23 januari zeker akkoord met het inrichtingsplan en de visie op de detailhandel voor het WTC-gebied. Waarschijnlijk stellen politieke partijen wel een aantal randvoorwaarden. Daarbij gaat het om de inrichting van het terrein en de omgeving. Er komen immers veel winkels, horeca en vrijetijdsvoorzieningen, die invloed hebben op de rest van de stad en de dorpen er omheen. Het gaat ook om verkeer en parkeren.

De afgelopen weken hebben omwonenden, supporters en ondernemersorganisaties uitgebreid gereageerd op de plannen. Ze spraken in bij de gemeenteraad en en schreven daarnaast veel brieven met opmerkingen. Bij de verschillende bijeenkomsten waren bijna twintig insprekers. Sommigen gaven alleen mondeling een reactie. Inmiddels zijn er vijftien brieven ontvangen.

De politieke partijen maken op basis hiervan een afweging. Later zullen de provinciale staten er ook nog een besluit over moeten nemen. De provincie is namelijk gevraagd om mee te betalen aan de herontwikkeling van het gebied. Gedeputeerde Staten deelden op 22 januari mee dat nog niet alle vragen beantwoord zijn. Ze komen waarschijnlijk op 29 januari met een standpunt. Naar verwachting nemen provinciale staten in de loop van februari een besluit.

Hieronder de brieven die de gemeenteraad ontving en als bijlagen bij de raadsstukken zijn opgenomen. Allereerst de omwonenden:

De Schrijversbuurt ligt tegen het WTC-gebied. Het overlegorgaan van de buurt maakt zich zorgen, zo blijkt uit deze brief. De organisatie is niet tegen het stadion, maar wil wel dat de gemeente alles uit de kast haalt om geluidsoverlast, lichthinder, parkeerproblemen en verkeersopstoppingen tegen te gaan.

De Schrijversbuurt maakt deel uit van de grotere Vosseparkwijk, die over een wijkpanel beschikt. Dit inspraakorgaan liet enkele jaren geleden de meningen peilen. Hier de uitkomst. Sommige huishoudens vrezen overlast, maar er zijn ook buurtbewoners die het Cambuurstadion liefst morgen al zien verrijzen. Dit bleek uit mondelinge reacties tijdens de raadsbijeenkomsten.

Wijkplatform Valeriuskwartier complimenteert de gemeente, maar uit in deze brief nog een aantal zorgen, onder andere over verkeer en geluidsoverlast.

Wijkbelang Westeinde is positief over de komst van het stadion, maar maakt zich ook zorgen, zo blijkt uit deze brief. De organisatie vreest dat de komst van Lidl en Jumbo naar het WTC-gebied een bedreiging kunnen vormen voor de wijksupermarkten. Verder is er bezorgdheid over parkeeroverlast en de wens om het kruispunt van de Slauerhoffweg met de Harlingerstraatweg te verbeteren.

Ook verschillende ondernemersorganisaties hebben gereageerd:

Winkeliers van de Voorstreek zijn uiterst bezorgd. In deze brief schrijven zij: ,,De Voorstreek laten doodbloeden, een leeglopend winkel centrum Zaailand, een groot aantal lege winkels in centrum van Leeuwarden en dan nog meer vierkante meters willen faciliteren op een nieuwe locatie aan de rand van Leeuwarden. Hoe ondoordacht kan je zijn?’’

Winkeliersorganisatie INRetail heeft 110 leden in Leeuwarden en toont zich uiterst kritisch over de komst van grootschalige winkelruimte bij het WTC. Dit staat in deze brief (1) en deze brief (2). Kort samengevat vindt INRetail dat de gemeente geheel moet afzien van de 26.000 vierkante meter winkelruimte aan de westzijde in de stad. Er is nu al te veel leegstand, aldus de organisatie.

Koninklijke Horeca Nederland maakt zich zorgen over de komst van grootschalige horeca en vrijetijdsvoorzieningen naar de westkant van de stad, blijkt uit deze brief. De aangesloten horecaondernemers denken dat de aantrekkelijkheid van de binnenstad erdoor wordt aangetast.

Het binnenstadsmanagement is een vertegenwoording van centrumwinkeliers. Zij zijn in principe akkoord met de plannen, zo lang de gemeente haar best doet om de belangen van de binnenstad niet te schaden. Hierover zijn afspraken gemaakt. De Federatie van Leeuwarder Ondernemers deelt dit standpunt. Zie deze brief.

Friese ondernemers in de wereld van leisure (vrijetijdsbesteding) stuurden afgelopen week nog een brief. Zij achten een ,,gezonde exploitatie’’ van de gebouwen rond het WTC onrealistisch ,,mede gezien de hoge huurprijzen’’. De komst van nieuwe bedrijven ,,zal ten koste gaan van het bestaande leisure aanbod in de regio. In een worst case scenario krijgt de Leisuredome te kampen met faillissementen en leegstand en draait de gemeente voor de kosten op.’’

De Vereniging Promotie Zaailand vraagt de gemeente in deze brief om geen winkels toe te staan in het WTC/Cambuurgebied. Ze wijst erop dat er nu al veel leegstand is in de binnenstad en dat deze verder kan toenemen door de ontwikkeling. De winkeliers vinden dat hun winkelcentrum ook gemeentelijke steun verdient wanneer er geld wordt gestoken in andere winkelgebieden.

De Fietsersbond vindt dat de gemeente veel meer aandacht moet besteden aan de bereikbaar per fiets, stallingen en andere tweewielervoorzieningen. De hoop is dat hiermee supporters en winkelpubliek zoveelmogelijk per tweewieler naar de wedstrijden en winkels komen. Dit staat in deze brief.

Mag er een Aldi komen op De Centrale?

Dit punt komt woensdag op agenda als voortvloeisel van de WTC-plannen. D66 stelt voor om aan de Aldi toe te staan om van het Cambuurplein te verhuizen naar De Centrale. Tot nu toe mochten zich op De Centrale geen supermarkten vestigen, maar de partij vindt dit verbod niet langer houdbaar, nu er bij het WTC ook twee supers (Jumbo en Lidl) worden toegelaten.

Voorzitter Mient de Vries van winkeliersvereniging Camminghaburen stuurde deze week een bezorgde brief aan de raad. Hij verwacht dat het winkelcentrum in deze grootste stadswijk klanten verliest als er een Aldi dichtbij verrijst en wijst er ook op dat de oostkant van de stad al veel supermarkten telt. ,,Er is al enige jaren leegstand in ons winkelcentrum en deze zal door deze ontwikkeling alleen maar toenemen.’’

Het wijkpanel van Camminghaburen stuurde ook een brief, waarin dezelfde punten worden aangestipt en vindt dat er eerst breder ‘beraad’ nodig is om de gevolgen voor het wijkwinkelcentrum in kaart te brengen.

Bram Wilbrink van de Jumbo aan de Van Loonstraat benaderde de gemeenteraad eveneens met een brief. Hij vreest dat het toestaan van de supermarkt op De Centrale een precedentwerking veroorzaakt, die kan leiden tot ,,een ontwrichting van de detailhandel in Leeuwarden.’’ Hij wijst erop dat het aantal vierkante meters aan supermarkten in Leeuwarden nu al groot is.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement