Universiteit eert Franeker historie

Onder Groningse vlag keert het universitaire leven terug in Friesland. In Leeuwarden, maar de Franeker ‘roots’ worden niet vergeten.

De uitrol van de Friese campus van de Rijksuniversiteit Groningen ligt op schema. De Beurs in Leeuwarden, waar inmiddels de bibliotheekboeken uit verdwijnen, wordt na een grondige verbouwing het onderkomen. Met ingang van het volgende studiejaar, dat start in september 2018, moet Campus Fryslân werkelijk in bedrijf zijn. Decaan Jouke de Vries verwacht dat de goedkeuring voor het programma dat op het University College wordt gegeven, volgende week binnenkomt.

Maar de nieuwe universiteit kijkt niet alleen naar de toekomst. Het Friese academische verleden aan de Universiteit van Franeker - tussen 1585 en 1843 - maakt deel uit van de geschiedenis en mag niet vergeten worden, vindt De Vries. Hij toonde zich gisteren zeer verheugd dat de gemeente Franekeradeel in het historische Botniagebouw in de stad wil verbouwen zodat er een kleine collegezaal ontstaat. Campus Fryslân gaat daar activiteiten organiseren. ,,Dat kan een serie lezingen zijn, waarbij het begin steeds een element is waaruit de academische historie van Franeker blijkt’’, aldus De Vries. Hij vindt het belangrijk dat zijn toekomstige studenten weten dat er in het verre verleden een universiteit in Friesland was.

Burgemeester Eduard van Zuijlen is ook enthousiast over het opnieuw inblazen van het academische leven in zijn stad. ,,We willen meer reuring en dit is een prachtige manier om dat te doen.’’ Ook de zomerschool kan in het gebouw worden ondergebracht. Hij hoopt dat de eerste activiteiten van Campus Fryslân in 2018 kunnen plaatsvinden in het gebouw. ,,Het is prachtig, er hebben daar in het verleden ook hoogleraren gewoond.’’