Unieke vondst in Makkum: gevelsteen van Dokkumer Admiraliteit

Ihno Dragt (links, directeur Stichting Musea Noardeast Fryslân) en Wim en Ella Jansen voor de steen. FOTO SIMON BLEEKER

Aan de vooravond van de Admiraliteitsdagen duikt een gevelsteen uit de Admiraliteitsperiode op in Makkum. Dokkumer historici zijn verrukt.

Ihno Dragt, directeur van de musea in Dokkum en omstreken, zegt dat hij in 35 jaar ,,nog nooit zoiets’’ is tegengekomen. Hij doelt op een gevelsteen, die nu in de achtertuin van Wim en Ella Jansen in Makkum tegen een muur gemetseld is. Op de steen, ergens uit de late zestiende of vroege zeventiende eeuw, staat het wapen van de Friese Admiraliteit. Die zetelde van 1597 tot 1645 in Dokkum en verhuisde daarna naar Harlingen.

Zo’n gevelsteen is zeldzaam, weet Dragt. ,,Ik heb de bestelwagen meegenomen’’, grapt hij. In dat grapje schuilt ernst: hij drukt het echtpaar Jansen op het hart dat de steen een geweldige aanvulling zou zijn voor zijn musea. De Dokkumer historicus Warner B. Banga noemt de vondst een ,,prachtige ontdekking’’.

Vragen over herkomst

De Jansens filosofeerden al sinds ze in 1972 in de woning in het Makkumer dorpshart trokken over de herkomst van de steen. Destijds werden ze getroffen door de dubbele adelaar in het wapen, die ze als knipoog naar hun eigen Groninger afkomst zagen.

De twee vroegen het na bij iemand van de Leidse universiteit, die het hield op de Zeven Provinciën. Een medewerker van het Fries Museum wees Ella Jansen er evenwel op dat het om het Admiraliteitswapen zou gaan. Onlangs togen de Makkumers naar Dokkum om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen. En warempel: op de gevel van het Admiraliteitshuis troffen ze een foto van het wapen zoals dat in hun eigen achtertuin staat.

Hoe belandde de steen in Makkum?

Samen met Dragt mijmert het paar over hoe de steen van Dokkum in Makkum belandde. Dat moet bijna wel via Harlingen zijn gegaan denkt Ella Jansen, waar de grote brand van 1771 admiraliteitsgebouwen en alle archieven verwoestte.

menu