Tuinders krijgen les over vitale bodems

Telers van groente en fruit leren over bodembiodiversiteit. FOTO LC

Fruit- en groentetelers van de koude grond krijgen binnenkort les over het herstel en de verbetering van de biodiversiteit in de bodem.

Mulder Agro, de Stichting CO2L Farming Advies en de Friese Milieu Federatie (FMF) lanceren aan het eind van het jaar het project Vitale Friese Bodem. Dit richt zich op bestaande en instappende tuinders die voedsel produceren van de koude grond. Dit zijn volgens de initiatiefnemers veelal kleinschalige bedrijven die leveren voor de lokale markt.

Volgens Monique Plantinga van FMF hebben deze ondernemers zelf ook alle belang bij een florerend bodemleven. ,,Een vitale bodem produceert langer voedsel, slaat CO2 op, bindt stikstof, houdt water vast, zorgt voor meer biodiversiteit en levert een weerbaarder gewas en gezonder product op.’’

Volgens Johannes Bakker van CO2L Farming Advies zijn er al volop aanmeldingen van groente- en fruittelers die het bodemleven willen stimuleren. De effecten van maatregelen worden gemeten met grondmonsters en via plantsapmetingen.

Het rijk streeft ernaar dat in 2030 alle landbouwbodems duurzaam worden beheerd. De provincie ondersteunt het Friese project met 24.488 euro uit haar potje voor biodiversiteitsherstel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Tuinieren