Tuinbouwbedrijf trekt stekker uit miljoenenproject Sexbierum

FOTO SIMON BLEEKER

Het project Waddenglas bij Sexbierum lijkt mislukt. Het Belgische tuinbouwbedrijf TFFG trekt zich terug.

De gemeente Waadhoeke is zeer teleurgesteld in het bedrijf en probeert de ruim 50 hectare grond voor glastuinbouw bij Sexbierum nu aan anderen te verkopen.

The Fruit Farm Group heeft vorig jaar het kassenbedrijf Hartman overgenomen. Bij die overname werd nog eens bevestigd dat het project Waddenglas door zou gaan. Gemeente en provincie hadden eerder een deal gesloten met Hartman over de ontwikkeling van het glastuinbouwproject. Er is vele miljoenen aan overheidssubsidie in gestoken.

Eerst intern op orde

TFFG heeft deze week aan de gemeente laten weten dat ze geen grond meer koopt voor het project waddenglas. Het bedrijf wil, aldus een brief van de gemeente aan de raadsleden, eerst intern financieel orde op zaken stellen. ,,Volgens TFFG is na de overname op 30 juni 2017 gebleken dat de financiële situatie binnen A.C.Hartman er veel slechter voor staat dan voor de aankoop is geschetst’’, aldus het gemeentelijke feitenrelaas.

De gemeente heeft vier keer overlegd met het bedrijf. ,,Enerzijds om te vernemen hoe het bedrijf er voor staat en anderzijds om toch helderheid te krijgen over de afname van de grond.’’ Tot voor kort was er nog vertrouwen dat het wel goed zou komen maar begin oktober trok TFFG de stekker er uit.

Teleurstelling

,,De focus van de directie ligt nu primair bij het op orde krijgen van het bedrijf. De afname van de grond is voorlopig niet meer aan de orde. Voor ons en de Stuurgroep Waddenglas is dit een grote teleurstelling.’’ De gemeente schrijft dat het een financiële tegenvaller is ,,maar tegelijkertijd begrijpen we de huidige focus van de directie van het bedrijf.’’

Waddenglas is een project van de gemeente, de provincie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De samenwerking is in 2008 gestart om ten zuiden van Sexbierum een nieuw glastuinbouwgebied te ontwikkelen van 140 hectare. Vanwege de slechte marktomstandigheden is dat medio 2015 teruggebracht naar 51 hectare.

In een eerdere versie stond abusievelijk vermeld dat het om een project bij Berltsum ging.