'Tref schikking met huiseigenaren funderingsschade'

FOTO ANP

Er moet zo snel mogelijk compensatie komen voor bewoners van het veenweidegebied die kampen met funderingsschade aan hun huizen.

Jan Dogterom, namens 50Plus lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân, wil dat niet alleen voor de ‘urgente gevallen’ in de Groote Veenpolder, maar ook voor andere veenweidebewoners met funderingsproblemen.

,,Ik denk aan een gedeeltelijke schadevergoeding, een schikking. En daarbovenop aan een lening tegen gunstige voorwaarden. Een derde element is een eigen bijdrage van huiseigenaren. Daar is niet aan te ontkomen.”

Lang en kostbaar

Volgens Dogterom zijn Wetterskip en provincie juridisch aansprakelijk te stellen voor schade die is veroorzaakt door het steeds verlagen van het waterpeil. Daarom zou een schikking op zijn plaats zijn, vindt hij. ,,Dat is beter dan een gang naar de rechter. Die duurt lang, is kostbaar en stressvol.”

Nu is het zo dat huiseigenaren moeten bewijzen dat de schade aan hun woning is veroorzaakt door lagere waterpeilen. Wat Dogterom betreft komt er een omgekeerde bewijslast. Hij baseert zijn conclusies op onderzoek van de Rotterdamse professor Jan van Dunné.

Update

Dagelijks bestuurder Jan van Weperen zegde dinsdagavond op verzoek van Dogterom toe om in juni te komen met actuele informatie over het funderingsloket voor schademeldingen. Ook komt er een update over zowel de funderingstafel die bewoners de kans geeft om samen met experts mee te denken over oplossingen, als over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, waaruit leningen worden verstrekt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland