Torentje van Cuypers weg van Blokhuisplein

Het torentje, zoals het tot vorig jaar op het Blokhuisplein stond. Rechts de Blokhuisbrug.

Het historische torentje van Pierre Cuypers, dat tot voor kort op het Blokhuisplein in Leeuwarden stond, is verwijderd en in opslag gezet.

,,Het paste niet meer in de plannen voor de herinrichting van het Blokhuisplein’’, meldt een gemeentewoordvoerder. Aanvankelijk zou het een plek krijgen in de bocht van de Oosterkade en de Keizersgracht, bij het nieuwe hostel. Hier zou het echter een monumentale boom in de weg staan. Dus in overleg met de Bomenridders heeft de gemeente besloten een andere plek te zoeken.

Het is aan de bekende Leeuwarder sneuper-politicus Hendrik ten Hoeve te danken dat het torentje nog bestaat. Het kwam vrij, toen corporatie Patrimonium bebouwing aan de nabijgelegen Keizersgracht sloopte voor nieuwbouw.

De corporatie schonk het aan de gemeente, die het voor de oude bajes een nieuw plekje gaf in 1990. Patrimonium betaalde de restauratie, die 75.000 gulden kostte en beloofde ook het onderhoud ter hand te nemen.

De toren stond bovenop het katholieke weeshuis, het zogeheten Sint-Fredericus Liefdesgesticht, dat hier in 1882 verrees. Dit werd ontworpen door de bekendste Nederlandse architect van de negentiende eeuw, namelijk Pierre Cuypers, bekend van het Rijksmuseum, het Amsterdamse NS-station en de Leeuwarder Bonifatiustoren. Later kwam de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in het gebouw. Toen kreeg het oude gesticht een invulling als laboratorium.