Toeristen komen minder vaak, maar blijven wel langer in Friesland

Toeristen in de haven van Earnewâld. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het aantal overnachtingen nam vorig jaar in Friesland licht toe. Er kwamen weliswaar iets minder toeristen, maar ze bleven wel langer.

In Friesland nam het aantal mensen dat minimaal één nacht bleef licht af met 2 procent. Maar het aantal overnachtingen steeg juist. Dat betekent dat toeristen die hierheen kwamen, langer bleven. In 2018 waren er 6 miljoen overnachtingen tegen 6,1 miljoen vorig jaar. Een en ander blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Culturele Hoofdstad

In 2019 kwamen er ruim 1,7 miljoen mensen naar Friesland die minimaal één nacht bleven; in 2018 waren dat er 1,8 miljoen. Mogelijk is de lichte daling te verklaren uit het Culturele Hoofdstadjaar 2018, waarin veel mensen een stedentrip boekten. Omdat buitenrecreatie in Friesland belangrijk is, kan de relatief minder goede zomer van 2019 ook een rol spelen bij de lichte daling van het aantal gasten, aldus Maarten Bloem van het CBS.

Landelijk steeg het aantal gasten in logiesaccommodaties in 2019 naar 46,3 miljoen. Dat is ruim 5 procent meer dan in 2018. Het aantal overnachtingen nam toe met 7 procent naar 124 miljoen in 2019. Vooral het aantal toeristen uit het buitenland steeg, met 8 procent.; het aantal Nederlandse gasten nam toe met 3 procent.

Van de vier grote steden kreeg Amsterdam met 9 miljoen de meeste toeristen. Het merendeel kwam uit het buitenland. In de stad Utrecht nam vooral het aantal Nederlandse gasten toe. De vakantieparken trokken met 10,5 procent relatief de meeste gasten en de meeste overnachtingen.

Stevige groei

Gemeten over de laatste zeven jaar is sprake van een stevige groei van het toerisme in Nederland en ook in Friesland. In 2012 kwamen er 33 miljoen gasten (die minimaal één nacht boekten in een logiesaccommodatie) naar Nederland. In 2019 waren dat er 46,3 miljoen. In Friesland zijn die cijfers 1,5 miljoen in 2012, tegen 1,8 miljoen in 2019.

Het aantal overnachtingen bedroeg in Friesland in 2012 5 miljoen en in 2019 dus 6,1 miljoen. ,,Als je over een langere reeks kijkt zie je dus dat er de laatste zeven jaar een stijging is van 20 procent. Het gaat dus zeker niet slecht in de toeristische branche”, aldus Bloem.

home
net-binnen
menu