Toch nog een griepepidemie aan vooravond van Covid-19-golf

FOTO PIXABAY

In het noorden van Nederland hadden vorige week meer mensen een ‘influenza-achtig ziektebeeld’ dan tijdens de piek van de griepepidemie van 2018.

Voor Friesland, Groningen en Drenthe rapporteerden peilstations van de griepsurveillance dat tussen 9 en 15 maart van elke 100.000 mensen er 250 zo’n ziektebeeld vertoonden. Dat cijfer is hoger dan in februari 2018 toen het schommelde tussen de 200 en 230.

Het relatieve aandeel mensen met griepachtige klachten lag vorige week in het Noorden drie keer zo hoog als in West- en Oost-Nederland en anderhalf maal zo hoog als bezuiden de grote rivieren. In het hele land is sinds twee weken sprake van een griepepidemie.

Coronavirus

De Nieuwsbrief Influenza-Surveillance, die in het seizoen elke week verschijnt, besteedt ook aandacht aan het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Sinds begin februari worden griepcontrole-monsters ook standaard op dit virus geanalyseerd.

Bij analyse van zestig keel-slijmmonsters van mensen met influenza-achtige klachten uit het hele land werd het gevreesde nieuwe virus in 6 gevallen aangetroffen. De 22 overige positieve gevallen betroffen het rhinovirus (verkoudheid) en diverse griepvirussen.

In 3 van 47 monsters uit de keel van mensen met acute luchtweginfecties werd het nieuwe coronavirus ook teruggevonden, naast 11 gevallen van andere virusinfecties.

Geen relevant virus

Al met al werd vorige week bij 60 procent van de bemonsterde huisarts-patiënten met influenza-achtige klachten of luchtweginfecties helemaal geen relevant virus aangetroffen. Dit percentage negatieve uitslagen is veel hoger dan in vorige griepseizoenen. Het wijst er mogelijk op dat mensen momenteel eerder geneigd zijn naar de dokter te gaan met kuchjes of pijn in de keel.

De 9 positieve tests op het nieuwe corona-virus kwamen grotendeels uit regio’s waar het aantal lijders aan de bijbehorende longaandoening Covid-19 relatief het grootst is: Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van de Randstad.

De regionale spreiding van mensen met influenza-achtige klachten vertoonde vorige week min of meer een omgekeerd beeld. Die kwamen in het Noorden juist veel meer voor.

Ter vergelijking: in het Noorden zouden per 100.000 mensen er 250 influenza-achtige klachten hebben en zijn er 2 Covid-19-gevallen vastgesteld. In het Westen ging het per 100.000 mensen om dik 100 influenza-achtige klachten en 7 geregistreerde Covid-19-gevallen.

loading