Biljartdorp Tirns heeft het afgelopen jaar zijn dorpshuis flink op de schop genomen. ,,De smûkens is wer werom.”

Het biljarten zit de Tirnsers in de genen. Het circa tweehonderd inwoners tellende dorp onder de rook van Sneek kent vier clubs met ongeveer vijftig leden. Het ballenspel met de keu vond in het verleden plaats in het dorpscafé, maar nadat dit vanwege droevige familieomstandigheden de deuren moest sluiten, waren de Tirnsers genoodzaakt om uit te wijken naar dorpshuis Us Boppeslach.

En dat is eigenlijk nooit een gelukkig huwelijk geweest. De ruimte miste de sfeer van het café en was bovendien veel te klein. ,,Wy sieten elkoar hast op ’e nekke en it kaarten yn it skoft moast yn in oare romte”, verklaart Haye Schaap.

Grote veranderingen

Bijna drie jaar geleden ontstond het idee om hier verandering in aan te brengen. Zaterdag vierden de Tirnsers het resultaat, nadat een week eerder de vele tientallen vrijwilligers al in het zonnetje waren gezet. In die afgelopen jaren is Us Boppeslach stevig op de schop genomen. De grootste veranderingen: biljartruimte en keuken verruilden van plaats en de zaal werd uitgerust met een functionele schuifwand. En niet te vergeten een cafébel aan de bar.

Voorzitter Jaring Hofstee verklaarde in zijn speech, met een leeg bierkratje als katheder, dik tevreden te zijn met het resultaat. ,,De smûkens fan it kafee is wer werom.” Hij bedankt tevens de vertegenwoordigers van de vier subsidie-verstrekkende instanties: de provincie, de gemeente Súdwest-Fryslân, het VSB fonds en het Fonds Bolsward-Dronrijp. Ze hebben ruim 40.000 euro bijgedragen aan de circa 70.000 euro kostende interne verbouwing. De rekensom leert dat het dorp zelf zo ‘n 30.000 euro heeft bespaard met eigen werkzaamheden.

Multi-functioneel

Het geld is goed besteed, want Tirnsers komen graag bij elkaar in Us Boppeslach, zo blijkt uit de lange lijst die bestuurslid Martine Hijlkema opsomt. Het dorpshuis is ook geopend voor de toneelvereniging en de jaarlijkse toneelavond, voor de intocht van Sinterklaas, de vergaderingen van dorp en ijsclub, de kinderdisco, begrafenissen en trouwerijen en met kerst en oudjaarsdag. ,,En net te ferjitten it doarpsfeest. Dat hâlde wy hjir ek elk jier”, aldus Hofstee die het vernieuwde dorpshuis voor geopend verklaart met een flinke trek aan de nieuwe bel aan de bar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct