Tien Friese vaarten worden verbreed en krijgen natuurvriendelijke oevers

Langs tien vaarten in Friesland legt Wetterskip Fryslân natuurvriendelijke, luwe oevers aan. Het gaat om ruim 15 kilometer aan oever.

Met de natuurvriendelijke oevers moet de wateroverlast bij extreme neerslag beperkt worden en de ecologische waterkwaliteit verbeterd. Delen van de Lende, de Tsjonger, de Nije Swemmer, de Stoppelsoal (ten noorden van de Burgumer Mar), het Van Harinxmakanaal en het Streamkanaal worden aangepakt. De aanleg in De Lits en de Kúkhernsterfeart start in 2021.

De vaarten krijgen luwe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt en worden verbreed. Zo ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Door de verbreding van de vaarten kan bij het jaarlijkse onderhoud een twee meter brede strook van waterplanten blijven staan: het ene jaar aan de ene kant, het andere jaar aan de andere kant van de vaart.

Voor het project wordt 3,2 miljoen euro uitgetrokken. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling bekostigt het project samen met het Wetterskip.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Natuur en milieu