Terschelling in de maag met dancefestival

Colin Benders.

De kaartverkoop voor dancefestival Eilân start vandaag (donderdag), maar een vergunning is er op zijn vroegst half mei.

Langs het duinmeertje bij het gehucht Hee wil dancefeest-organisator Chasing The Hihat van 12 tot en met 15 september het openluchtfestival Eilân organiseren. Er worden 5000 toeschouwers verwacht, die op de aangrenzende campings ondergebracht kunnen worden.

Vergunning onzeker

Of er een vergunning voor het grootschalige evenement wordt verleend, is volgens het college van b. en w. van Terschelling allerminst zeker.

,,Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar naar mijn idee denkt een groot deel van de eilanders: ‘moet dit wel, hebben we daar nog wel behoefte aan’”, zegt burgemeester Bert Wassink. Terschelling kent al het tiendaagse Oerolfestival in juni en het Rock&Rollfestival in september.

Onaangenaam verrast

Het gemeentebestuur is onaangenaam verrast door een bericht in de Leeuwarder Courant , waaruit blijkt dat de organisator tijdens de aanvraagprocedure voor de vergunning al de publiciteit heeft gezocht. Wassink legde daarom dinsdagavond op verzoek van de de raad tijdens de raadscommissie een verklaring af. Daarin stelde hij dat de organisatie een jaar geleden met het plan bij de gemeente aanklopte. Die adviseerde eerst contact te leggen met ondernemers en grondeigenaren.

Eind 2018 werd de vergunningaanvraag ingediend. ,,Omdat het om een nieuw en groot evenement gaat, moet er een uitgebreide voorbereidingsprocedure worden gevolgd. Begin dit jaar is er overleg geweest met politie, Veiligheidsregio, brandweer, ambulance en Staatsbosbeheer”, zegt Wassink.

Bezwaren

In dat gesprek gaf de Veiligheidsregio aan bezwaren te zien. Mochten de partijen de burgemeester positief adviseren, dan wordt begin maart de vergunning ter inzage gelegd en duurt het tot half mei voor er al dan niet een evenementenvergunning kan worden afgegeven.

Lees ook: 'Eilân': nieuw meerdaags festival op Terschelling