Te veel verschillende vuilbakken in Ooststellingwerf

Minder verschillende afvalbakken in het Ooststellingwerver woon- en buitengebied. Hiervoor pleit een adviesbureau na een schouw.

Op verzoek van de gemeente wierp De Jonge Milieu Advies uit Zeist een blik op de ongeveer honderd afvalbakken voor zwerfvuil waarvoor Ooststellingwerf zorg draagt.

De deskundigen stuitten daarbij over het algemeen op prima verzorgde bakken, die op de keper beschouw ook op logische plekken staan. Wel pleiten de adviseurs voor meer uniformiteit; nu gebruikt Ooststellingwerf nog te veel verschillende modellen door elkaar.

Daarnaast kunnen nieuwe bakken volgens het adviesbureau een wat meer in het oog springende kleur krijgen, eventueel voorzien van een boodschap die wijst op het belang van een schone omgeving. Dit geldt vooral voor de ‘snoeproute’: de looproutes tussen het Stellingwerf College en de winkels van Oosterwolde.

Zowel in woongebieden als daarbuiten is het volume van de vuiltrommels ,,te groot voor de huidige reinigingsinspanning’’. Met andere woorden: de mensen die de bakken legen doen dit vaak zonder dat die al echt vol zitten. Kleinere bakken volstaan. De gemeente neemt de adviezen over.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland