Tûmba maakt werk van Friestalige donorfolder

Het bestuur van de Jongfryske Mienskip op corona-afstand FOTO JONGFRYSKE MIENSKIP

Discriminatie Meldpunt Tûmba steunt de Jongfryske Mienskip in de strijd een overheidsfolder over de nieuwe donorwet ook in het Fries te laten verschijnen.

Discriminatie Meldpunt Tûmba maakt werk van de weigering om de informatiefolder over de nieuwe donorwetgeving in het Fries te vertalen. ,,Dat er niet eens aan gedacht is om deze folder in onze tweede rijkstaal te vertalen, dat wordt ervaren als discriminatie’’, zegt directeur Mirka Antolovic.

Zij neemt nu eerst contact op het met Meldpunt Fryske Taal van de provincie om hun kant van het verhaal te horen. Maar met het argument dat er geen budget voor is, gaat Antolovic niet akkoord. ,,Hoe duur is dat nou helemaal? Er is vast iemand van de Fryske Akademy die het wel wil vertalen.’’

Antolovic denkt wettelijk gezien niet zo veel in te kunnen brengen tegen de beslissing van de rijksoverheid om de folder in het Nederlands uit te brengen en acht vertalingen te maken voor bevolkingsgroepen als Chinezen, Duitsers, Turken en Engelsen. Fries ontbreekt. ,,Omdat alle Friezen wel Nederlands begrijpen, ziet de overheid de noodzaak niet. Maar het gaat om een stukje bewustwording. Je hebt een tweede rijkstaal. Draag die dan ook uit’’, zegt ze kwaad.

Op sociaal en moreel vlak valt er wel degelijk wat van te zeggen dat zowel de provincie als het rijk geen actie hebben ondernomen na klachten van de Jongfryske Mienskip hierover, vindt de Tûmba-directeur. ,,Tweedeling in de maatschappij kan ook met taal beginnen. De houding tegenover het Fries is gewoon niet goed. Dat doet pijn.’’

De Jongfryske Mienskip heeft opgeroepen zoveel mogelijk klachten over de Nederlandstalige folder in te dienen bij het provinciale meldpunt. De folder bereidt de nieuwe donorregistratie voor die op 1 september ingaat. Als mensen het register niet invullen, worden ze als donor geregistreerd.