Supboards en kano's voor jongeren in gezinshuizen

Een jongere op een subboard van het Foppe Fonds. FOTO JEUGDHULP FRIESLAND

Friese jongeren die door omstandigheden niet thuis kunnen opgroeien en in een woongroep of een gezinshuis wonen, kunnen sinds kort er met een begeleider op uit in een kano of op een supboard.

Het Foppe Fonds heeft voor deze doelgroep zeven supboards, zes eenpersoons- en twee tweepersoons kano’s ter beschikking gesteld. Uit een eigen fonds heeft Jeugdhulp Friesland daar een trailer voor het vervoer bij gekocht.

De gift komt heel goed uit nu de buitensportmaatregelen voor jongeren versoepeld zijn, zegt woordvoerder Jildau van Eyck van Heslinga. Volgens haar is kanoën of suppen een welkome afleiding, nu het ritme door de corona-tijd en de gesloten scholen zo veranderd is. Het Foppe Fonds en het Jeugdhulpfonds hebben elk 1500 euro in het materiaal gestoken.