Studie vaarwegen kan vaarwegproblemen volgens Staten nog niet oplossen

Fracties in provinciale staten willen meer informatie voor zij knopen kunnen doorhakken over vaarwegproblematiek in Friesland.

Centrale vragen zijn of er nieuwe routes moeten komen voor de vrachtvaart naar Drachten en Heerenveen en in hoeverre het nodig is de beroepsvaart en de recreanten op het water te scheiden. Dit laatste speelt vooral bij Terherne, Earnewâld, Oudega (Smallingerland) en Heerenveen.

Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft de staten onlangs een nieuwe studie toegestuurd. Die gaat over ontwikkelingen in de binnenvaart, vaarwegen, natte industrieterreinen, binnenhavens, pleziervaart en natuur. Gisteravond wilde ze van de staten horen of ze op de goede weg is.

Twijfels over de nieuwe studie

Meerdere fracties gaven haar huiswerk mee. SP’er Jacob van der Hoek wil kosten- en batenanalyses zien die verschillende alternatieven vergelijken. Hij uitte twijfels over de cijfers en aannames onder de nieuwe studie en sprak van nattevingerwerk.

Ook de Max Aardema van de PVV ziet te veel onzekerheden. ,,Wy wolle álle ynformaasje ha. Ek oer de effekten op lange termyn.’’

Wiebo de Vries (ChristenUnie), Klaas Fokkinga (FNP) en Roel de Jong (PvdA) willen meer inzicht in de kansen van een of meer terminals. Volgens Durk Pool (VVD) moet daarbij niet alleen gekeken worden naar Lemmer, Sneek en Skûlenboarch, maar ook naar Akkrum en Burgum.

Kijken naar de toekomst

De FNP vindt dat Poepjes breed naar de toekomst moet kijken: ,,Wat wolle jo wêr ha? Sparje de koal en de geit net en sjoch oer gemeentegrinzen hinne.’’

PvdA’er Roel de Jong vindt dat er voor nieuwe vaarwegen ,,ûnbidich grutte ynfestearrings’’ nodig zijn; het gaat om tientallen miljoenen euro’s. Volgens hem moet naar samenhang met andere onderwerpen worden gezocht. Hij noemde landbouw en klimaat.

Volgens Poepjes is alle gevraagde informatie snel te leveren. Begin april zal die er zijn.

De VVD benadrukte ook het belang van een alternatieve route als er calamiteiten zijn op het Prinses Margrietkanaal. De binnenvaart moet dan over het IJsselmeer en de Waddenzee van Lemmer naar het Van Harinxmakanaal (en vice versa) kunnen varen.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement