Studentenkamers Leeuwarden al jaren onder vergrootglas

Meer voorlichting, steekproeven in studentenwoningen door de gemeente en een speciale website over studentenwoningen. Sinds de dodelijke Kelders-brand in oktober 2013 liggen studentenwoningen in Leeuwarden onder een vergrootglas.

Maandagochtend kwam een 22-jarige man om het leven bij een brand in zijn studentenwoning aan de Emmanuel Murandstraat in Leeuwarden, achter de Schrans, net buiten de binnenstad van Leeuwarden.

De dodelijke brand doet denken aan oktober 2013, toen een 24-jarige student om het leven kwam in zijn studentenwoning aan de Kelders, in het centrum van Leeuwarden.

Sinds die brand, waarbij de student zijn woning niet goed kon verlaten, is er meer aandacht voor veiligheid. Leeuwarden doet meer aan voorlichting, de brandweer geeft demostratie bij studentenintroducties en de stichting Leeuwarden Studiestad begon een nieuwe website.

Dadelijk kwam er meer aandacht voor veiligheid. Leeuwarden doet meer voorlichting, de brandweer geeft demonstraties bij de studentenintroductie en stichting Leeuwarden Studiestad begon een nieuwe website.

Lees ook ons dossier over de brand op de Kelders .

Na de brand werd de stichting bedolven onder vragen over studentenhuisvesting ,,waar ik geen antwoord op had’’, aldus directeur Wiebe Goodijk, in 2015 tegen de Leeuwarder Courant . Op de site van Studiestad stond weliswaar een lijst woningverhuurders in Leeuwarden, maar er was geen zicht op hun betrouwbaarheid. Toch werd die lijst veel bekeken door mensen die op zoek waren naar een kamer in Leeuwarden. Daarom is er sinds mei 2015 een nieuwe site, waarop geprobeerd wordt het kaf van het koren te scheiden. Studiestad heeft ervoor om tafel gezeten met de gemeente, de brandweer en het huurteam, dat huurklachten onderzoekt.

Gemeentelijke steekproeven

In 2016 constateerde de gemeente Leeuwarden in een steekproef dat er veel mis is met de brandveiligheid van woningen boven winkels en horeca in de oude binnenstand van Leeuwarden. Wanden die niet brand- en rookwerend zijn, onhandig opgehangen brandmelders, te lange vluchtroutes, ontbrekende huisnummers: de gemeentelijke controleurs troffen een ellenlange lijst tekortkomingen aan in de appartementen op de verdiepingen van historische binnenstadspanden.

Dat lijkt inderdaad het geval. ,,De hoofdconclusie is dat de brandwerende scheidingen tussen de bedrijfspanden en de daar bovengelegen woningen in negen van de tien gevallen niet bleken te voldoen aan de wettelijke eisen.’’ Gevolg: bewoners zijn slecht beschermd tegen vuur en vooral de bijbehorende rook die van de begane grond omhoog trekt, zoals aan de Kelders gebeurde.

Een tweede belangrijk manco is dat de bewoners en verhuurders zich onvoldoende bewust zijn van de risico’s, blijkt uit het rapport uit 2016. Stel: een aannemer trekt een paar kabels door een brandwerende wand, dan is hiervoor doorgaans geen vergunning nodig. Een slordige afwerking kan de brandwerendheid van zo’n muurtje echter wel fors verminderen. Dit besef ontbreekt vaak, schreef de Leeuwarder Courant in 2016.

Kelders-brand

Bij de brand op de Kelders, oktober 2013, kwam een 24-jarige student op met leven. Het gerechtshof droeg het Openbaar Ministerie vorig jaar op alsnog uit te zoeken of pandeigenaar Wyb Feddema, voormalig raadslid in Leeuwarden, de dood van de studenten te verwijten valt. Hij moet op 11 juli 2017 voor de rechter verschijnen.

www.lc.nl/brandkelders