Strijdplan LTO voor nieuwe muizenuitbraak

Een veldmuis op bevloeid land. Foto LC

Bij een volgende uitbraak van veldmuizen, die te verwachten is over drie of vier jaar, ligt er een draaiboek klaar van LTO Noord om de schade die de dieren aanrichten te dempen.

Dat vraagt om samenwerking tussen boeren onderling en Wetterskip Fryslân voor een goed getimede inzet van hogere waterpeilen en bevloeiing. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen in een rapport waarin ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga terugblikt op de jongste uitbraak, die dit voorjaar eindigde.

LTO Noord, de provincie en het Wetterskip lanceerden deze week het digitale informatieplatform Muizenmonitor.nl, waar op basis van satellietbeelden en veldwaarnemingen de ontwikkeling van de muizenpopulatie te volgen is.