Stichting bezorgd over uitvoering soepeler beleid door zorgcentra

De SOVIDZ is blij dat wat de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport betreft de uitgangspunten van beperkt bezoek en verplicht binnenblijven van de baan zijn.

De pas opgerichte stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking In De Zorg (SOVIDZ) gaat scherp in de gaten houden of coronavrije zorginstellingen de woensdag door minister Hugo de Jonge aangekondigde versoepeling in het regime ook uitvoeren.

De SOVIDZ is blij dat wat de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport betreft de uitgangspunten van beperkt bezoek en verplicht binnenblijven van de baan zijn. De stichting vreest echter dat niet alle zorginstellingen de herwonnen vrijheden in praktijk zullen brengen en roept betrokkenen op mogelijke voorbeelden van onnodige vrijheidsbeperking te melden.

De Jonge heeft het voorbehoud gemaakt dat de versoepeling moet plaatsvinden ‘in goed overleg binnen verpleeghuizen’ en dat die ‘binnen de huizen goed uitvoerbaar moet zijn.’ Dat baart de SOVIDZ zorgen. ,,De minister spoort huizen aan om open te gaan, maar dwingt hen niet daartoe. Instellingen houden de mogelijkheid om bezoek en bewegingsvrijheid (drastisch) te beperken als zij menen dat daar goede redenen voor zijn.’’ Ook lijkt het, aldus de stichting, mogelijk dat instellingen bij besmettingen toch weer op slot gaan, in plaats van alleen besmette patiënten of afdelingen te isoleren. ,,Er is dus alle reden om te monitoren hoe de versoepeling in de praktijk uitpakt.’’

Onbevredigende antwoorden

Per brief heeft de stichting de minister op 23 juni onder meer laten weten dat de minister uiterlijk volgende week dinsdag, 30 juni, duidelijk moet maken hoeveel bewegingsvrijheid en recht op bezoek zorginstellingen op z’n minst moeten bieden aan hun bewoners, óók wanneer er sprake is van besmettingen. Ook heeft de stichting er bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, op aangedrongen dat de Inspectie bij het toezicht voorrang geeft aan instellingen waar klachten over zijn binnengekomen en ingrijpt als instellingen onnodig streng zijn.

De Jonge gaf tijdens de persconferentie aan dat hij ‘vooralsnog niet in die termen’ wil spreken. De stichting kondigt nu al aan bij geen of onbevredigende antwoorden van de minister en IGJ een kort geding aan te zullen spannen.