Steun voor vervoersmotie Dronryp/Deinum

Het college van Franekeradeel steunt van harte de motie die eind november in de gemeente Menameradiel werd aangenomen om het openbaar vervoer in Deinum en Dronryp in stand te houden.

Dat bleek gisteravond na vragen van het CDA in de raadscommissie. De partij had vernomen dat Menameradiel actie voert tegen een nieuwe vervoersconcessie waarin geen verplichting is opgenomen om de treinen in Dronryp en Deinum meer dan één keer per uur te laten stoppen. Dit zou ten voordeel komen aan reizigers uit Franeker en Harlingen.

Het CDA vindt dat alle reizigers in het noordwesten van Friesland een goede aansluiting moeten hebben en wilde steun voor het streven van Menameradiel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland