Sterfte onder kuikens nekt de kievit

Er worden veel te weinig kuikens groot om de stand van de kievit op peil te houden, blijkt uit onderzoek in het Jaar van de Kievit.

Om de populatie stabiel te houden, moet van ieder kievitspaar gemiddeld één jong per jaar groot worden. Volgens onderzoekers is dat de vuistregel. Omgerekend komt het er op neer dat 36 procent van de kuikens de opgroeifase moet zien te overleven. Dat percentage wordt lang niet gehaald. Het blijft bij 9 tot 14 procent.

Vogelbescherming Nederland komt met deze cijfers in een terugblik op het Jaar van de Kievit, in 2016. Dit onderzoek kreeg vorig jaar een vervolg. De conclusie is dat de huidige beschermingsmaatregelen alleen geen soelaas bieden. Grotere kruidenrijkdom in de leefgebieden wordt als oplossing aangedragen.

De achteruitgang van de kievit is volgens Vogelbescherming te wijten aan verlies van broedgebieden, intensief landgebruik en sterfte door predatie. Vrijwilligers doen vooral aan nestbescherming, maar dat zet geen zoden aan de dijk omdat het vooral daarna nog misgaat. Een dag nadat de kuikens uit het ei zijn gekropen, moeten ze zichzelf al zien te redden. Dan hebben ze een veilige plek nodig met voldoende voedsel. Dat kan kruidenrijk grasland zijn met een verhoogd waterpeil. Op maïsland moet uitstel van het landwerk in combinatie met braakliggende stroken helpen.

Voor het onderzoek zijn kuikens voorzien van een kleurring om ze op afstand te kunnen volgen. Het blijkt dat ze in gebieden waar beheermaatregelen waren getroffen, sneller groeiden dan elders. In kruidenrijk grasland hadden de jonge kieviten een betere conditie dan in het regulier gebruikte grasland. Op maïsland is geen verschil waargenomen.

De onderzoekers zeggen erbij dat een betere conditie niet automatisch betekent dat er ook meer kuikens overleven. Er spelen meer factoren, zoals predatie. Toch is volgens Vogelbescherming het streven naar meer kruidenrijkdom in de broedgebieden de manier om de kuikenoverleving van de kievit te vergroten. Het voor een langere periode verhogen van het waterpeil, in combinatie met het laat en beperkt bemesten met ruige stalmest, zal voor een groter voedselaanbod van volwassen kieviten en hun jongen zorgen.

Onder zulke omstandigheden hoeven de kuikens geen grote afstanden af te leggen, zodat het predatierisico kleiner wordt. Daarnaast pleiten de onderzoekers voor openheid en rust in het landschap. Ook dat geeft roofdieren minder kans.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement