Steenmarters het veld in met gps-zender

Een steenmarter, betrapt door een cameraval.

In twee weidevogelgebieden worden dit voorjaar steenmarters voorzien van een gps-zender, om een beter beeld te krijgen van het territorium dat deze dieren bestrijken.

Nadat de afgelopen jaren bij Aldeboarn al onderzoek werd gedaan naar de nestpredatie door steenmarters, heeft de provincie nu vijf nieuwe onderzoeksgebieden aangewezen. Het gaat om de omgeving van de reservaten Skrok en Skrins, de Workumerwaard, de Wynserpolder, de polder Westergeest en de Zwagermieden. Bij nesten komen cameravallen te staan, om rovers te betrappen. In twee van deze vijf gebieden worden dieren gezenderd. Datzelfde gebeurt op twee plaatsen in Groningen.

De steenmarter wordt door boeren en nazorgers verantwoordelijk gehouden voor een aanzienlijk deel van de nestpredatie in weidevogelgebieden. In de Soarremoarre ten noorden van Aldeboarn liet de provincie de afgelopen twee jaar de proef op de som nemen. In 2017 werden hier 54 nesten bewaakt met cameravallen. Hiervan sneuvelden er 33, waarvan 18 door steenmarters.

Van de 68 nesten sneuvelden er 37 door predatoren

Vorig jaar zijn tussen 7 maart en 21 april met kastvallen en lokaas tien marters gevangen en daarna gedood op grond van een provinciale ontheffing. Het effect van de jacht was ,,suboptimaal’’, constateerden de onderzoekers Bob Jonge Poerink en Jasja Dekker in hun verslag over 2018. Twee zogende steenmartermoeren werden volgens de afspraken in de ontheffing ongemoeid gelaten. Bovendien dook er ook nog een vos op. Van de 68 bewaakte nesten sneuvelden er 37 door toedoen van de marters (13), de vos (18), een hermelijn (1), een bruine kiekendief (1) en door niet geïdentificeerde predatoren (4).

De uiteindelijke nestoverleving steeg van 2017 naar 2018 van 39 naar 46 procent. Als de nesten die door de vos en de steenmarters werden leeggehaald waren uitgekomen, zou de overleving rond 90 procent hebben gelegen, stelden de onderzoekers Jonge Poerink en Dekker: ,,Uiteraard hadden deze nesten ook op andere wijze verloren kunnen zijn gegaan, maar dit geeft wel aan hoe groot de invloed van beide soorten op de nestoverleving in 2018 was.’’

Sinds 1 januari 12 steenmarters gedood

Dit jaar wordt de jacht grondiger en vroeger aangepakt. De kastvallen staan open van 1 januari tot 1 juli. Inmiddels zijn er 12 steenmarters (9 mannetjes en 3 vrouwtjes) gedood. Het streven is dat het 1360 hectare grote gebied het broedseizoen in gaat met zo weinig mogelijk predatoren. Het terrein is zo open mogelijk gemaakt en vossen en zwarte kraaien worden er bejaagd.