Statenfractie FNP wil dat dorpshuizen ondersteund worden uit Iepen Mienskipsfûns

Dorpshuis De Stikel in Morra. FOTO GOOGLE STREETVIEW

De Statenfractie van de FNP wil dat Gedeputeerde Staten gaan onderzoeken of de gelden van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) gebruikt kunnen worden om dorpshuizen en wijkgebouwen te steunen in deze tijden van corona.

Naast de mogelijkheden die het IMF hier voor biedt, wil de Statenfractie ook dat er gekeken wordt naar andere fondsen die aangeboord kunnen worden, zodat dorpshuizen en wijkgebouwen het hoofd boven water kunnen houden tijdens de coronacrisis.

Statenlid Sijbe Knol noemt de dorpshuizen en wijkgebouwen de „húskeamers fan Fryslân yn ús doarpen en ús stêden”.

Dinsdag kwam Doarpswurk uit Raerd al met een oproep dat ook dorpshuizen in aanmerking willen komen voor een tegemoetkoming in de schade vanwege sluiting.

Lees ook | Dorpshuizen willen ook compensatie

In tegenstelling tot de horeca komen de meeste dorpshuizen en wijkgebouwen niet in aanmerking voor de compensatieregeling van het Rijk. De FNP ziet dat er bij de steun van de dorps- en wijkgebouwen een rol voor de provinsje Fryslân is weggelegd.

Bovendien is er vanuit het IMF al veel geïnvesteerd in wijkgebouwen en dorpshuizen, vanuit de dorpshuizenregeling die deel uitmaakt van het IMF.