Sociale gevolgen woonakkoord worden ingrijpend

Doarpswurk, dat dorpen helpt bij de leefbaarheid, vreest dat een algemene bouwstop en -sloop in dorpen grote gevolgen zal hebben voor de toekomst van het platteland.

Directeur Jan Hendrik Jansen heeft er begrip voor dat er komende jaren voor alle dorpen een ‘Nee, tenzij’-beleid komt: „Maar je moet heel goed afspreken wanneer je nog wel mag bouwen. Het moet niet ronduit verboden worden. Je moet in bijzondere situaties een woning kunnen bouwen in het dorp.”

Waar slopen en waar bouwen

Hij reageert daarmee op het voorstel van gedeputeerde Klaas Kielstra van wonen om te komen tot een breed gedragen Woonakkoord in Friesland, dat geldt voor een periode van tien jaar. In dat akkoord wordt gedetailleerd aangegeven waar de komende jaren nog kan worden gebouwd en waar huizen moeten worden gesloopt. Dit moet verpaupering als gevolg van de krimp voorkomen. De woningbouwsector verwacht dat komende jaren ten minste 30.000 woningen gesloopt moeten worden en nog eens tienduizenden woningen aangepast moeten worden.

Doarpswurk is vooral bezorgd over de sociale gevolgen van de afbouw van woningen. Adviseur Richt Sterk: „Wy sitte der foaral oer yn wat der bart mei minsken dy’t dêr wenje bliuwe. Dy moatte ek in leefbar plak hâlde. It is nedich foar harren in netwurk te meitsjen. Moatst kreatyf wurde. Yn Raerd komt de dokter ien kear yn de wike mei in sprekoere. Wy meitsje moetingsplakken yn lytse doarpen wêr’t we hearre wat der libbet ûnder de minsken. We betinke in netwurk foar minsken, dat immen syn medisinen krijt. Sa sil it per gefal regele wurde moatte.”

'Provinsje hat it foartou'

Doarpswurk gaat zich niet uitspreken over de vraag waar nog gebouwd moet worden en in welke dorpen de zorgvoorzieningen worden geconcentreerd. „Ja, wy binne foar de leefberens fan alle doarpen. De minsken sille altyd soarch nedich hawwe, ek yn doarpen wêr’t in soad leech stiet.”

Sterk is niet bang dat Doarpswurk de moeilijke beslissingen over waar de krimp, bouwstop en sloop plaatsvindt nu eigenlijk overlaat aan de provincie. „Wy sille ús bydrage leverje oan dy diskusje. De provinsje hat it foartou. Wy sille dan it aspekt fan de soarch en oare foarsjenningen nei foaren bringe.”

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement