Smallingerland wil legaal wiet kweken

De gemeente Smallingerland wil graag legaal wiet gaan kweken. Smallingerland gaat zich bij het Rijk aanmelden om proefgemeente te worden.

Het nieuwe kabinet wil het legaal kweken van wiet mogelijk maken. Het zoekt daarvoor verschillende proefgemeenten. Inmiddels hebben zich al tussen de 20 en 25 gemeenten gemeld bij het Rijk. Het gaat voornamelijk om gemeenten in de Randstand en het zuiden van het land.

Twee coffeeshops in Drachten

Smallingerland sluit zich in die rij aan. Een meerderheid van de gemeenteraad ging mee in het voorstel van de Partij van de Arbeid. Waarnemend burgmeester Tom van Mourik van Smallingerland juicht het plan toe. Hij benadrukt dat Smallingerland een ,,mooie referentiegemeente’’ is met twee coffeeshops die zich goed gedragen en waar weinig overlast is.

Het nieuwe kabinet, CDA, ChristenUnie, VVD en D66, hebben afgesproken in het regeerakkoord dat de overheid in verschillende proefgemeenten organisaties aanwijst die op verzoek van de gemeente wiet gaan telen. De proef moet dan uitwijzen of criminaliteit door de legale wietteelt afneemt en of de wiet ‘gezonder’ wordt en minder schadelijke stoffen bevat.

In de Smallingerlandse raad zijn ChristenUnie en CDA tegen. Klaas van Veelen van de ChristenUnie wijst op de risico’s voor de gezondheid, vooral voor jongeren.

In de gemeente wordt al jaren gesproken over het legaal kweken van wiet. Voormalig burgemeester Tjeerd van Bekkum maakte zich er al hard voor, vooral binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die pleitte in 2015 al voor het reguleren van wietteelt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland