Rein Hofstra. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Slachtebrug brengt 'bezoekje aan de tandarts'

Rein Hofstra. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Onder de bouwhelm draagt Rein Hofstra een warme muts. De architect aanschouwt in de herfstkou de onttakeling van zijn Slachtebrug.

,,It docht in bytsje sear. Mar ast nei de toskedokter giest, witst dat it wer better wurde sil.’’ Op enkele meters afstand kijkt de Grouster architect aandachtig toe hoe medewerkers van aannemer Oosterhof Holman de brug over de snelweg tussen Harlingen en Franeker ter hoogte van het buurtschap Getswerderzijl demonteren. 

In het voorjaar keert de brug weer in perfecte staat terug op de plek waar de oude Slachtedijk door de autoweg wordt doorsneden. Tot in de eeuwigheid, hoopt Hofstra. 

Na 11 jaar is het kunstwerk toe aan groot onderhoud. Roestplekken aan de zijkanten van het metalen bouwwerk laten duidelijk zien dat er in de afgelopen jaren weinig aan onderhoud is gedaan. Het is de werkwijze van wegbeheerder Rijkswaterstaat, weet Hofstra. 

Hij is blij dat de Slachtetille, die eigenlijk niet meer dan twee graspaadjes met elkaar verbindt, in de komende maanden weer wordt opgeknapt. 

Het conserveringssysteem wordt verwijderd en opnieuw aangebracht en waar nodig worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de staalconstructie van de 20 meter hoge pylonen en de tuibogen. Het brugdek zelf is nog goed en behoeft nog geen onderhoud.

loading

Voor de operatie heeft Rijkswaterstaat de N31 tussen Harlingen en Franeker zaterdag hermetisch afgesloten. Er wordt werk met werk gemaakt, want naast de brugklus wordt verderop ook asfalteringswerk uitgevoerd. 

Er komt bij de demontage nogal het nodige kijken. Het Franeker kraanbedrijf BKF levert maar liefst 5 kranen van aanzienlijk formaat: 2 kranen met een hefvermogen van 100 ton, 2 met 45 ton en een autolaadkraan. De 6 brugdelen worden als waren het sinaasappelpartjes op 2 vrachtwagens geladen en wegen per stuk 6 tot 10 ton. 

De weg is al in de nachtelijke uren voor doorgaand verkeer afgesloten, zodat vanaf 07.00 uur in de ochtendmist met de daadwerkelijke demontage kan worden begonnen. 

Beleving bij brug

In twee ploegen van 12 medewerkers wordt de klus geklaard. ’s Avonds rond 23.00 uur zijn alle delen van de Slachtetille afgevoerd naar verschillende locaties van Oosterhof Holman. 

,,Dat was ruim voor op ons schema’’, stelt Jelmer de Vries, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat, tevreden vast. Voor het autoverkeer werd de weg vanaf 06.00 uur zondagochtend weer vrij gegeven. Gevaarlijke of vervelende situaties met het verkeer dat met de stremming werd geconfronteerd hebben zich niet voorgedaan.

'Ik krij foto’s fanút de hiele wrâld fan dizze brêge tastjoerd'

,,De hele operatie verliep voorspoedig, aldus de Vries. Het losdraaien van enkele bouten van de brugdelen viel echter niet altijd even mee. ,,Die zaten behoorlijk vast of waren beschadigd. Ook een kraan van BKF had de nodige mankementen, maar kon gelukkig ter plekke weer gerepareerd.’’

Hoewel op meer plekken in de provincie bruggen van zijn hand zijn geplaatst, neemt de Slachtetille wel een belangrijke rol in. ,,Ik krij foto’s fanút de hiele wrâld fan dizze brêge tastjoerd.’’ 

Het beeld verandert wanneer je onder het kunstwerk door rijdt. Natuurlijk is dat bij andere objecten ook het geval, weet Hofstra, maar de effecten bij de Sachtetille worden versterkt doordat de brug scheef over de rijweg is geplaatst. 

Ook zijn eigen beleving bij de brug is groot, erkent Hofstra. Hij kreeg rond 2000 de opdracht om brug te ontwerpen, zodat deelnemers aan de Slachtmarathon net als bij Wommels op de juiste plek hun route konden vervolgen. ,,Dat wie in kolfje nei myn hân.’’

Reis door historie

Als ervaren sportman – de geboren Bolswarder heeft al tientallen malen de Fietselfstedentocht gedaan en bedwong de route ook op het ijs – is ook groot liefhebber van wandeltochten en legde de tocht over de Slachte meerdere keren af.

Een wandeling over de vroegere zeedijken, zoals ook de Pingjummer Halsbân, is een reis door de historie, meent Hofstra. Hoe mooi is het dat de oude, verbroken verbindingen weer kunnen worden verbonden door een fraai kunstwerk, denkt de architect hardop. ,,Foar in architekt is in brêge in bysûnderheid. It wie lange tiid it domein fan yngenieurs en se wienen foaral deeglik. No kin in architekt sjen litte dat it ek sierlik kin. In brêge is in ykteken.’’

De voorbije jaren zullen zo’n 60.000 duizend wandelaars de brug zijn overgestoken, schat Hofstra. Het zijn voornamelijk deelnemers aan de vierjaarlijkse marathon geweest die het steile kunstwerk in hun kuiten hebben gevoeld. ,,En sa no en dan in man ôf frou mei in hûn.’’ 

In juni 2020 staat de eerstvolgende editie van de Slachteloop op de agenda. Dat zijn brug er dan weer pico bello bij ligt – de verwachting is dat de brug in het voorjaar wordt teruggeplaatst – vervult Hofstra bij voorbaat met trots.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct