Schrijfster Aggie van der Meer (92) vanuit zorgcentrum | 'No even gjin bingo'

Aggie van der Meer. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Schrijfster Aggie van der Meer (92) bericht dagelijks over de coronacrisis vanuit het Bolswarder woonzorgcentrum It Menniste Skil. Vandaag: ,,No even gjin bingo.’’

Hadden ze Rutte gehoord? ,,Ja, hear.’’ Wilma en Carlijn - ,,mei in C’’ - kwamen binnen met mijn kranten. ,,O, moai, dy komme yn alle gefallen hjoed dus noch.’’ Zoals altijd gingen ze met frisse moed aan de slag en dus kreeg ik mijn bloedverdunner, een drupje gel in mijn ogen en maakten ze mijn bed op.

Het is ook de dag dat woonondersteuner Willy - ,,mei in Grykske y’’ - langskomt. ,,Ik wurkje al acht jier by Patyna. Yn ferskillende ynstellingen fan Patyna, mar no dus al wer in skoft yn It Menniste Skil. Prima hjir, lyts en húslik.’’

Het wordt tijd dat ik de vriend bel die donderdag bij mij zou komen eten. Vegetarisch. We kennen elkaar uit de roerige tijden van het IKV, het Interkerkelijk Vredesberaad. Nu praten wij veel over de manier waarop in dit land over gestraften wordt geoordeeld. Hoe de minister voor Rechtsbescherming de kansen van langgestraften om weer wat perspectief te zien - tegen de wettelijke mogelijkheden in - steeds weer frustreert.

Hier in het Menniste Skil heerst rust. Net als buiten. De bewoners zitten wat bij elkaar. Wachten. Ze zullen hun gedachten hebben. Weten de namen niet meer. ,,In Ielreager’’, wijst mijnheer J. mij. ,,Op ’e kant fan ’e wâl.’’ Zijn buurvrouw kijkt even op. Knikt. ,,In ielreager.”

Of een van de kinderen vandaag komt? Of morgen?

De groep Welzijn probeert zoveel mogelijk met alle activiteiten door te gaan. ,,Nee, no even gjin bingo.’’ ,,Ik sil it net misse. Ien kear besochten jim my oer te heljen: ik soe moaie prizen winne kinne.’’ ,,O, ja? No wat dan?’’ ,,Eat as in boarstfergruttng bygelyks.’’

Een van mijn zoons ziet een zonnige toekomst: we gaan weer terug naar vroeger: een eindje fietsen, een beetje wandelen en dan brood mee. Of picknicken. Genoegen nemen met wat er is.

AGGIE VAN DER MEER