Schrijfster Aggie van der Meer (92) vanuit zorgcentrum | Allemaal onmisbaar

Aggie van der Meer. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Schrijfster Aggie van der Meer (92) bericht dagelijks over de coronacrisis vanuit het Bolswarder woonzorgcentrum It Menniste Skil. Vandaag: ,,Noch in peasaaike?’’

,,As wy gelok ha, do, de minsken hjir binnen en alle oaren bûten’’, zeg ik tegen Hoite Pruiksma, ,,dan kinne wy ein augustus nei de foarstelling  Het einde der tijden  fan de komponist Messiaen.’’

Wij laten dan in de Broerekerk in Bolsward de muziek fan Olivier Messiaen horen, maar tussen de bedrijven door spreken we hem tegen: we hebben het over de tijd die we, corona of niet, met elkaar gewoon nog hebben. En wat we ervan kunnen maken.

Dat is ook wat de mensen doen die hier werken en ’s avonds naar huis mogen. ,,Hoe wie jim dei?’’ Voelen de bewoners het als een geluk dat jullie er in alle gevallen zijn? Om te troosten met post en een handvol lieve woorden? ,,Wolle jo noch in peasaaike?’’

Financa die met bitterballen rondgaat, ook vegetarische, gelooft ze. Sandra die mijn gehoorapparaat terugvindt. Jeannette die de bloeddruk toch nog maar een keer opmeet; monitoren, noemt ze het. Het helpt. En dan ook nog Rinske, die een nieuw takeltouw heeft, in plaats van het oude dat de stad-zoon heeft afgekeurd. ,,Veul te gefaarlik dat dunne toutsie.’’ Allemaal zijn ze onmisbaar.

En dan, een regelrechte verrassing, is er een koor dat aan de Bolwerkkant voor het restaurant komt zingen. De zangers en de luisteraars even allemaal fleurig in dezelfde moeilijke tijd, die zwaar is, maar ook een nieuwe mienskip mogelijk maakt.

Mails als van de vriend van ,,gjin twifel en hâld it licht’’ en die van Theunis Piersma houden ons bij de tijd. Theunis: ,,Wy binne begûn mei it santjinde foarjier fan it skriezewurk, wat wy oanpakke as de perfekte sels-isolaasje (yn it fjild) fanut de thúsbasis. Hooplik komt it net ta in  lockdown  (om allegear goeie redenen) en kinne we straks ek de skrieze- en boerelânferhalen fan 2020 fertelle.’’

AGGIE VAN DER MEER